A nyílt és titkos eljárást a Főmterv Zrt.-Uvaterv Zrt. Konzorcium indította 2014. november 19-én, a pályaterveket 2015. január 20-áig lehetett benyújtani. A megadott határidőre 4 pályamű érkezett, mindegyikük eleget tett az előírt szabályossági követelményeknek, ezért kivétel nélkül érvényesek és elbírálhatók voltak.

Az építészeti koncepcióknak tartalmazniuk kellett az M3-as metró egyes állomásainak rekonstrukciós terveit, a vonal esetleges északi meghosszabbításához az új felszíni állomások típusépületét, valamint a meglévő lépcsők lefedését. A pályázatok elbírálásakor az értékelés az alábbi szempontok szerint történt:

• az M3-as metróállomások rekonstrukciójának építészeti minősége (funkcionalitás, városképi illeszkedés, gyalogosközlekedési útvonalak összhangja)

• megvalósíthatósági szempontok (műszaki adottságok, építési technológia)

• gazdasági szempontok (költségtakarékosság, időtálló megoldások, üzemeltetési költségek)

• környezettudatossági szempontok

• a tervek áttekinthetősége, érthetősége.

Kép: Napi.hu

A bírálóbizottság előnyként értékelte az állomások közötti egységes formanyelvre való törekvést, amely az építészeti összhangon túl a berendezési tárgyak és az utastájékoztatás lényeges elemeire is kiterjedt. Prioritást kaptak azok a pályamunkák is, amelyeknél a meglévő felszín feletti épületek mérete - tekintettel az amúgy is sűrű beépítésre - jelentősen nem növekedett - olvasható az Budapesti Közlekedési központ közleményében.

Kép: Napi.hu

A nyertes pályázat

A fenti szempontok figyelembevételével a bírálóbizottság értékelése alapján az Építész Stúdió Kft. pályaműve az, amelyik főbb elhatározásaiban, részletmegoldásaiban magas színvonalon teljesítette az elvárásokat, és megfelelő kiinduló alapot jelenthet a továbbtervezéshez.

Kép: Napi.hu

A nyertes pályázó az Arany János utcai és a Pöttyös utcai állomás terveivel bebizonyította, hogy a meglévő épületek átalakíthatók úgy, hogy funkcionálisan és építészetileg is korszerűvé váljanak, sőt a meglévő épület továbbgondolásával a Klinikák állomáson is nagyvonalú építészeti megoldást javasolt. Magas színvonalú javaslatot készített a IV. kerületi Óceánárok utcai leendő állomás megépítésére is, amely az M3-as metró vonalának északi meghosszabbításával az új felszíni megállóhelyek típusépülete lesz. A leendő állomás stílusában a természetes fény és a légies kialakítás dominál.

Kép: Napi.hu

Ezek alapján a bírálóbizottság a nyertes tervezőt a pályázatot követő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban ajánlattételi felhívásra javasolja. Az így kiválasztott tervező feladata lesz az M3-as metróvonal egyes állomásai felújításának engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, valamint az engedélyezés lefolytatása. Erre várhatóan 2015 végén, 2016 elején kerülhet sor.

Kép: Napi.hu
QP | Quality Placement