A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács összességében 11 társaságnál szüntette meg az igazgatóságot, melynek következtében 48 fővel csökkent a tisztségviselői összlétszám Az igazgatósági testületek létszámát az állami vagyonról szóló törvény 7 főben maximálta, így azoknál a többségi állami tulajdonú társaságoknál, ahol az igazgatósági testület létszáma magasabb volt, szintén létszámcsökkentésre került sor. A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 2009. április 22-én határozatban elrendelte az MNV Zrt. össztársasági szintjén a tiszteletdíj költségek 50 százalékos csökkentését. Az össztársasági szinten elérni kívánt 50 százalékos tisztségviselői költségcsökkentéshez szükséges további havi 35,29 millióforintra összegű megtakarítás a tiszteletdíjak mértékének csökkentésével valósult meg. A tiszteletdíj-csökkentést 2009. július 1. napjától rendelte el a Tanács.