Itt az új szakmai minimumrendelet, a Magyar Közlönyben megjelent módosítás mintegy 400 oldalon sorolja, milyen feltételek mellett működhetnek az egészségügyi szolgáltatók Magyarországon. Pontosították az otthoni ápolás és az ügyeleti beosztás szabályozását, az egészségügyi szakmai jegyzéket és a kódokat, s legfontosabbként a szakmagyakorlás intézményekre vonatkozó szabályait. Többek között módosultak a kardiológia, a neurológia, a traumatológia és az onkológia, valamint a rehabilitáció szakmakódjai és a progresszivitási szintek szabályozása. Megszűnt az elvárásokbeli különbség a magánrendelések és közfinanszírozott ellátások között.

Korábban, főként szakmai rendezvényeken többször is elhangzott, az Országos Tisztiorvosi Hivatal (OTH) is tisztában van azzal, hogy a szolgáltatók jelentős része nem felel meg a hatályos (96/2003-as ESZCSM rendelet) szakmai előírásainak, a feltételek elsősorban HR oldalon nem teljesültek. A jelenlegi módosítással enyhítettek a HR szükségleten, a rehabilitációs terület kivételével a legtöbb helyen csökkent a létszám igény. Az egyéb feltételek azonban lényegében nem változtak, így felvetődhet a kérdés, vajon most hogyan lesznek képesek teljesíteni az elvárásokat az intézmények.

A minimumrendelet tegnaptól hatályos, a szolgáltatóknak két hónapjuk van arra, hogy jelezzék az OTH felé, hogyan állnak a feltételek teljesítésével. Ha ezt elmulasztják, a hatóság figyelmeztető végzése után további 30 napjuk van a hiánypótlásra. Nem teljesítés esetén az OTH helyszíni ellenőrzést végez, és ha az adott progresszivitási szinten nem teljesülnek a feltételek, dönthet az alacsonyabb progresszivitási szintre való visszaminősítésről, vagy a szolgáltatás felfüggesztéséről.

Amennyiben az egészségügyi szolgáltatók a saját bevallásuk alapján nem felelnek meg a szakmai minimumfeltételeknek, haladékot kapnak a pótlásra, amihez a forrást a fenntartónak kellene biztosítani, csakhogy erre egyelőre nem áll túl sok forrás rendelkezésre. Információink szerint az országszerte zajló fejlesztések nyomán Budapest és a központi régió kivételével a legtöbb helyen javult az eszközellátottság, s ezen alapul az az optimizmus, hogy az új feltételeknek a intézményhálózat jobban megfelel, mint eddig. A HR kérdés azonban, még a létszámigény enyhítésével is feszítő marad. A közelmúltban ezért kellett átrendezni például a főváros érsebészeti ügyeletét.

QP | Quality Placement