A hivatal a jogszabálynak megfelelően öt munkanapon belül értékeli a benyújtott pályázatot.

Az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató, illetve a hozzá tartozó Főgáz Zrt. szintén pénteken azt közölte, hogy felkészült a mintegy 1,3 millió fogyasztó átvételére az egyetemes szolgáltatói engedélyének visszavonását kérő két társaság ellátási területén.

A MEKH a hivatal az eljárásnál a felhasználók folyamatos ellátását, az ellátásbiztonság garantálását tartja szem előtt. A MEKH tájékoztató anyagot készített a szolgáltatóváltás miatt felmerülő fogyasztói kérdésekről, a tájékoztató a hivatal honlapján érhető el.

A felhasználóknak nincs teendőjük a váltással kapcsolatban, a folyamat automatikus lesz. A régi és az új szolgáltató közötti átadás-átvétel törvényileg szabályozott, a hivatal felügyelete mellett zajlik. Az átadás-átvétel folyamán a szolgáltatók megkereshetik a felhasználókat adategyeztetés érdekében, a felhasználóknak együttműködési kötelezettségük van. A számlák kibocsátására az átadás-átvétel során az átadás időpontjára vonatkozó mérőállás alapján kerül sor.

A hivatal különösen fontosnak tartja annak tudatosítását, hogy a felhasználók szerződése az átvevő szolgáltatóval a törvény erejénél fogva jön létre, írásbeli szerződés megkötésére nincs szükség hozzá. A tájékoztató szerint lehetőség van arra, hogy az átadó és az átvevő szolgáltatók megállapodjanak a felhasználó tartozásából eredő követelés átvevő szolgáltatóra engedményezéséről. Az egyes fogyasztóknak az átadó szolgáltatóval szemben fennálló jogi vitáik, jogilag rendezetlen státusuk nem akadályozza azt, hogy az átadandó felhasználók egésze átkerüljön az új szolgáltatóhoz - hangsúlyozza a MEKH.

A kikapcsolási folyamatot az átadás-átvétel nem akadályozza, tehát továbbra is kikapcsolhatók a 60 napnál hosszabb fizetési késedelembe esett lakossági felhasználók. Az átadás-átvételi folyamat legfeljebb az átvevő szolgáltató kijelölését követő 18 hónapig tarthat, a vonatkozó jogszabályi előírás alapján - jelezte a hivatal.