Idén az Integritás projekt keretében újra felméri a magyarországi korrupciós kockázatokat az Állami Számvevőszék (ÁSZ). Az új adatfelvétel 2012. január 16-a és március 9-e között lesz, Idén hatezer, a több mint 14 ezer közül kiválasztott közintézmény kapott felkérést - a tavalyi 4,1 ezer után - a részvételre. (A múlt évben a felékért szervek közül 1619-en regisztráltak, helyes formátumú kérdőívet mintegy 1,1 ezren küldtek vissza.) A kérdőív többek közt olyan témacsoportokra terjed ki, mint az uniós támogatások felhasználása, a közbeszerzési eljárások, a közpénzek kezelése, a vagyongazdálkodás vagy a külső és belső szabályozási, illetve kontrollkörnyezet.

Térképre kerül a korrupció

Az ÁSZ az EU támogatásával megvalósuló, hét éven át tartó felméréssorozat keretében 2011-ben kezdte el feltérképezni a költségvetési szférában működő intézmények korrupciós kockázatait. Az elektronikusan feldolgozott, majd - térinformatikai eszközökkel - internetes térképi felületen megjelenített veszélyeztetettségi indexek segítségével összehasonlíthatóvá válnak a közszférára jellemző intézményi korrupciós kockázatok.

Az első adatfelvétel tapasztalatai azt mutatták, hogy a megkérdezett intézmények fontosnak tartják a hivatali korrupció visszaszorítását, és nyitottak a korrupciós kockázatok kezelését célzó újabb módszerek bevezetésére. A múlt évi eredmények alapján a jogállásból fakadó kockázatok alapaján az önkormányzatok, a vagyongazdálkodásnál  a felsőoktatási intézmények, míg a kontrollok hiánya miatt a szolgáltató intézmények korrupciós veszélyeztetettsége a legnagyobb.

Holland példára építenek

Az Integritás projekt egyfajta kultúraváltó programként az úgynevezett integritás alapú megközelítést próbálja Magyarországon meghonosítani, értékközpontú szervezeti működést vezetve be, a korrupció ellen megelőzéssel küzdve. A cél az, hogy a természetesnek vett egyéni értékek intézményi szinten is érvényesüljenek. Az ÁSZ egy Hollandiában kifejlesztett kockázatértékelési módszertant adaptált Magyarországra.

Az intézményektől olyan kérdésekre várnak választ, hogy például volt-e közbeszerzés, nyertek-e el uniós támogatást, hogyan tartják a kapcsolatot a politikusokkal, van-e etikai szabályzat, milyen a belső kontroll. Az elektronikusan kitöltött adatlapok feldolgozásával az ÁSZ minden adatszolgáltatóra vonatkozóan elkészíti annak korrupciós veszélyeztetettségi profilját, valamint összeveti a szervezet belső kontrolljának jellemzőivel. Az így számított értékeket, a korrupciós kockázati indexeket pedig egy speciális térinformatikai rendszer segítségével egyfajta térképen is megjelenítik. Az eredmények az integritas.asz.hu címen elérhetőekl. A fejlesztés 286,5 millió forintból valósult meg, amelyet uniós forrásból finanszíroztak.

QP | Quality Placement