Az önkormányzat új közétkeztetési szolgáltató kiválasztására lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárása miatt a Közbeszerzési Hatóság elnöke hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárást a Közbeszerzési Döntőbizottságnál. A háromtagú testület - amelynek elnöke Fáry Zoltán közbeszerzési biztos - kedden megsemmisítette a VIII. kerületi önkormányzat járványhelyzet alatt hozott döntését. A pénzben számolható büntetés 30+20 millió forint, a számlát az önkormányzat állja. Továbbá 5 milliós büntetést kapott az Eurest Étteremüzemeltető Kft.

A VIII. kerületi polgármester lecserélte a régi közétkeztetési szolgáltatót, a Klassz Menza Kft.-t, és a külföldi tulajdonú Eurest Étteremüzemeltető Kft.-t ültette - átmenetileg, egy új tender lebonyolításáig - a helyébe, a szerződés értéke nettó 266 millió forint. (A nem hétköznapi történetben már elcsattant egy pofon: a Nébih vizsgálata során alig egy hete lejárt és nyomon követhetetlen élelmiszert talált az Eurest budapesti XVIII. kerületi főzőkonyhájában, amiért a társaság komoly bírságra számíthat - erről elsőként a Napi.hu adott hírt.)

Nem állítható helyre az eredeti állapot

A KD határozatában megállapította "az ajánlatkérő és a kérelmezett között 2020. május 26-án létrejött, közétkeztetési feladatok átmeneti időszakra történő ellátása tárgyú szolgáltatási szerződés semmisségét, valamint, hogy a szerződés semmisségére tekintettel, az érvénytelenség jogkövetkezményei alkalmazása körében az eredeti állapot nem helyreállítható. A KD az ajánlatkérővel szemben a terhére megállapított jogsértésekkel összefüggésben 30 millió forint, a szerződés érvénytelensége jogkövetkezményeként az ajánlatkérővel szemben további 20 millió forint, a kérelmezettel (ez az Eurest - a szerk.) szemben pedig 5 millió forint bírságot szab ki."

"A bírság összegét a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a Közbeszerzési Hatóság számlájára átutalással kell teljesíteni. A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye."

Frissítés! Reagált az önkormányzat

A helyhatóság szerint az átmeneti közétkeztetési szerződésre azért volt szükség, mert bebizonyosodott, hogy érvénytelen a korábbi kerületi közétkeztetési szerződés. "A célunk a zavartalan működtetés az új közbeszerzési eljárás lefolytatásáig, amelynek eredményeként az eddiginél olcsóbb, jobb minőségű és törvényes szolgáltatást kívánunk biztosítani" - reagált a KD döntésére a VIII. kerületi önkormányzat a Facebook-oldalán.

Jogalap nélkül alkalmazták a sürgősségi eljárást

Az elmarasztaló határozat sokoldalas indoklása szerint

  • a józsefvárosi önkormányzatnak nem volt jogalapja arra, hogy rendkívüli sürgősségre hivatkozva hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást bonyolítson le a szolgáltató kiválasztására, az eljárást nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos formájában is lebonyolíthatta volna, az azokra előírt határidők tarthatók lettek volna a régi közétkeztetési szolgáltató szerződésének felmondási ideje alatt.
  • A KD azt is megállapította, hogy az ilyen eljárás indításáról az önkormányzat csak egy nappal később értesítette a Közbeszerzési Hatóságot, mint ahogy tárgyalásra hívta a közétkeztető céget - a közbeszerzési törvény szerint ugyanis azt legkésőbb az ajánlattevőnek kiküldött tárgyalási meghívóval egyidejűleg meg kell tennie az ajánlatkérőnek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül.
  • A KD szerint az önkormányzatnak lehetősége lett volna a törvényben meghatározott legalább három, a szerződés teljesítésére alkalmas ajánlattevőt bevonnia a közbeszerzésbe, azaz három közétkeztetési cégnek tárgyalási meghívót küldeni, nem csak egy cégnek.
  • A KD szerint az is törvénysértő, hogy a tárgyalási meghívót nem az EKR-en keresztül küldte el az önkormányzat a cégnek, hanem e-mailen.
  • A hatóság megállapította, hogy az önkormányzat nem tette közzé az EKR-en az eljárás minden dokumentumát, azon csak az "E100 - EKR-en kívül lefolytatott eljárás adatainak rögzítése, eljáráshoz kapcsolódó hirdetmények feladása" című irat és az eljárás összegezése látható.
  • Az is szabálytalan a hatóság szerint, hogy a megkötött szerződést nem tette közzé a kerület az EKR-ben és a külön a szerződéseknek létrehozott CoRe adatbázisban.

Alighogy belekóstolt a külföldi szereplő a magyar közétkeztetésbe, könnyen lehet, hogy máris beletörik a foga. A cég mostanáig elsősorban ingatlanokban, irodaházakban utazott, az étkeztetésben eddig ott csak a munkahelyeken és kórházakban volt otthon.

Lapunk információi szerint az angol Compass Group - amelynek leányvállalata a magyar Eurest - egyáltalán nem veszi jó néven, hogy a brand hirtelen botrányos ügyekbe keveredik Kelet-Európában. Profit még nincs, de büntetés már van.

Természetesen megkértük Pikó András polgármestert, kommentálja a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát. Amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.