Foglalkoztatás keretében csaknem 37 milliárd forintot különített most el a kormány, a rendelkezésre álló forrás többek között megváltozott munkaképességű embereket, hajléktalanokat, leendő fiatal vállalkozókat, autista személyeket támogat - közölte az NFÜ.

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítésére jelent meg kiemelt projekt felhívás 11,7 milliárd forint keretösszeggel. A cél az említett személyek foglalkoztatásra való felkészítése, elhelyezkedésük elősegítése, valamint a munkáltatók ösztönzése a foglalkoztatásukra.

Egy másik most megjelent konstrukció a foglalkoztatáshoz kapcsolódva a hajléktalan emberek társadalmi integrációjának erősítését tűzte ki célul. Ez foglalkoztathatóságuk erősítésével, foglalkoztatásuk növelésével, és lakhatásuk rendezésével lehet eredményes és tartós. A kiemelt projekt rendelkezésre álló keretösszege 105 millió forint.

Fiatal vállalkozók

A fiatalok vállalkozóvá válását összesen csaknem 7 milliárd forintos pályázat jelent meg, amelynek alapvető célja a mikrovállalkozások indítását tervező fiatalok segítése. Fontos, hogy a projekteknek a Közép-magyarországi régión kívül kell megvalósulniuk.

Szintén a konvergencia régiókban pályázható a "Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése" című konstrukció, amely a munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek fejlesztését, kapacitásaik megerősítését szolgálja. A meghirdetett keretösszeg 1,6 milliárd forint, amelyre egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok nyújthatnak be pályázatot.

A 3 milliárd forintos kerettel megjelent "Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban" című pályázat célja hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci elhelyezkedésének elősegítése tranzitfoglalkoztatási programok segítségével. A felhívás az ország egész területén elérhető, kivéve a Közép-magyarországi régiót.

Az autizmussal élő emberek életminőségét támogató, országos szakmai tanácsadó hálózat kiépítésére is jelent meg kiemelt felhívás 800 millió forint értékben. A projekt az autizmussal élő személyek és családjaik társadalmi integrációjának, valamint
foglalkoztatottságuk javulását kívánja elérni.

A foglalkoztatási szolgálat szolgáltatási rendszerének fejlesztését, kapacitásainak megerősítését támogatja a 3 milliárd forint keretösszeggel megjelent kiemelt intézkedés. Fejleszthetik többek között a munkaerő-piaci információs rendszert, illetve az
ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokat is.

Hat milliárd forint kerettel jelent meg az a felhívás, amely az aktív munkaerő-piaci politikák eredményességét és hatékonyságának javítását célozza; a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztését, a munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzés fejlesztését pedig 3,75 milliárd forinttal támogatja a kormány.

Akadálymentesítés

Szociális célú pályázat a jelnyelvi tolmácsszolgálatok fejlesztését célzó kiemelt felhívás, amelynek fő célja, hogy a közszolgáltatások akadálymentes elérésének lehetősége megsokszorozódjon. A pályázat elérhető keretösszege 540 millió forint. Ugyancsak a ezen a területen 1,4 milliárd forint támogatás áll rendelkezésre roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatására, amire a szociális és gyerekjóléti rendszerben kerülhet sor.

Közoktatási fejlesztések területén 2,25 milliárd forintból jöhet létre a fiúk javítóintézeti ellátását biztosító intézmény a Dunántúlon. Szintén e témában, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek eredményes nevelésére-oktatására 2 milliárd forintot különített el a kormány. A most megjelent - minden régióban pályázható - konstrukciók keretében többek között egyéni fejlesztési tervek kidolgozására és végrehajtására, együttműködések megerősítésére, pedagógiai módszerekben való megújulásra fordíthatják a pályázók az összeget.