A Hivatalos Értesítőben megjelent utasítás szerint Márton Péter kinevezése 2020. augusztus 5. napjától 2022. május 31. napjáig tart.

A miniszteri biztos feladata - egyebek mellett - az, hogy

- vizsgálja a Magyar Államkincstár hatékonyabb működésének elősegítését, ennek keretében áttekinti az annak működésére vonatkozó stratégiai és koncepcionális kérdéseket,

- részt vesz a kincstárt érintő elemzések, vizsgálatok lefolytatásában,

- figyelemmel kíséri a kincsár működésére vonatkozó előterjesztéseket, jelentéseket, véleményezi a kincstár által elkészített stratégiákat, koncepciókat,

- javaslatokat dolgoz ki a kincstár hatékonyabb működését szolgáló projektekre.

A miniszteri biztos tevékenységét a pénzügyminiszter irányítja.

A miniszteri biztos a helyettes államtitkári illetménynek megfelelő díjazásra és a kormányrendeletben meghatározott juttatásokra jogosult.

Márton Péter korábban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. vezérigazgatója és a Századvég Gazdaságkutató vezetője volt.