A teljes lakosságon belül kismértékben csökkent a megtakarításokkal rendelkezők aránya a szeptember-októberi időszakban, az augusztusi 36 százalékról 32-re. Banki megtakarításokkal háromnegyedük, míg nem banki megtakarításokkal felük rendelkezik. A megtakarítással rendelkezők közel kétharmada forintbetétben tartja pénzét, közel negyede készpénzben. Életbiztosításra szavaz 16 százalék, 12 százalék pedig az értékpapírokat részesíti előnyben. A megtakarítással rendelkezők legnagyobb csoportja - 50 százalék - a váratlan kiadások fedezésére való felkészülést említik a megtakarítási célok között. Közülük minden ötödik (19 százalék) számára ez az elsődleges, a legfontosabb megtakarítási cél. A válaszok alapján második legfontosabb cél a gyermekek jövőjére való pénzgyűjtés: a megtakarítással rendelkezők 33 százaléka említi, és 18 százalékuknál szerepel elsődleges célként. A ház-, illetve lakásfelújítást és lakberendezést megtakarítási célként említők aránya 23 százalék, ezt követi a sorban a nyugdíjas évekre való tartalékolás, amit a megkérdezettek 22 százaléka említett. Viszonylag sokan említették, hogy temetésre, sírkőre spórolnak, utazásra, autóvásárlásra, vállalkozás indítására ennél jóval kevesebben tesznek félre. A kutatók a felmérés keretében arra a kérdésre is kitértek, vajon a megkérdezettek milyen banki szolgáltatásokat szándékoznak igénybe venni az elkövetkező egy éven belül. Az adatok tanúsága szerint a banki kapcsolattal rendelkezők közel fele - 48 százalék - (lakossági) forint folyószámla nyitását tervezi, 39 százalékuk pedig bankkártyát kíván majd igényelni. Lakáscélú hitel felvételét 8 százalékuk fontolgatja, míg folyószámla-hitelkeret nyitását, illetve hitelkártya igénylést 6-6 százalékuk tervez. A banki kapcsolattal rendelkezők közel harmada nem szándékozik más banki szolgáltatást is igénybe venni a következő egy éven belül, illetve nem döntött még ilyen irányú terveiről.
QP | Quality Placement