A kormány honlapján megjelent és szerda éjfélig véleményezhető tervezet a temetőkről és a temetésről szóló törvény végrehajtási rendeletét egészíti ki.

A hamvakat a hamvasztást követő 90 napon belül el kell temetni, vagy az eltemetésre kötelezett részére ki kell adni. Ha az eltemetésre kötelezett a hamvak elhelyezéséről nem gondoskodik, a hamvak birtokosa kezdeményezi az önkormányzatnál az urna temetési helyre történő elhelyezését.

A szövegből nem derül ki, hogy mi a teendő abban az egyébként gyakori esetben, amikor az eltemetésre kötelezett hozzátartozó magához veszi a hamvakat, majd haza viszi és nem akarja eltemettetni azokat. Ekkor az eltemetésre kötelezett és a hamvak birtokosa azonos személy, aki nyilván nem fog elszaladni az önkormányzathoz, hogy kezdeményezze a temetést.

A másik új szabály szerint a temetőben síremlék állítást olyan gazdálkodó szervezet végezhet, amely kőfaragó vagy műkőkészítő szakképesítéssel rendelkező, személyesen közreműködő taggal vagy alkalmazottal rendelkezik. Ha egyéni vállalkozó az illető, akkor neki, vagy pedig a segítő családtagjának kell kőfaragó vagy műkőkészítő szakképesítéssel rendelkeznie. A rendelettervezet melléklete közli azt a számla mintát is, amelyet a temetkezési szolgáltató köteles kiállítani a temetés költségeiről.

QP | Quality Placement