A városarculattal, innovációval és kreatív iparral kapcsolatos feladatokat ellátó, új gazdasági társaságot alapítana a fővárosi önkormányzat - legalábbis ezt javasolja a Fővárosi Közgyűlés következő, január 28-ai ülésére benyújtott előterjesztésében Szalay-Bobrovniczky Alexandra humán területért felelős főpolgármester-helyettes. A városvezető szerint "Budapest közösségi kezdeményezéseinek felkarolására, a fővárosi fejlesztések elősegítésére, és ezáltal a városarculat kiépítésére és tartalommal való megtöltésére, az innovációs potenciálok kihasználására szükséges" egy új szervezet, s ennek "az idő- és forrásigényt is figyelembe véve leggazdaságosabb formája egy új gazdasági társaság".

A nagyívű elképzeléseket megvalósító céggel a fővárosi önkormányzat közszolgáltatási szerződést kötne. A nonprofit formában működő társaság alapító okiratáról, ügyvezetőjének és felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, illetve díjazásáról később döntenének (a 2015-ös költségvetés elfogadása után).

Domborítanának

A főpolgármester-helyettes háromoldalas előterjesztésében részletezi, helyenként ismétlésekbe bocsátkozva, hogy miért is lenne szüksége a fővárosi önkormányzatnak Budapest városarculatának formálására egy önálló cégen keresztül. Szerinte "a főváros páratlan értékeinek és egyedi karakterisztikájának kidomborítása mind a városban élők, mind az idelátogatók részére meghatározó fontosságú". Az arculatfejlesztés egyik elsődleges célja, hogy tudatosuljon az emberekben, hogy Budapest attraktív, kényelmes, élhető nagyváros.

A cég feladata egyebek mellett kreatív akciók szervezése, eseménymenedzsment, pr és lobbitevékenység és "humán erőforrások építése". Támogatnák "Budapest ifjú tehetségeit" is, a főváros arculatát érintő kulturális termékek létrehozására, bemutatására, a város érdekében történő hasznosítására.

Feltérképeznének

A fő cél az informálás, megismertetés, az igénybe vehető szolgáltatások, lehetőségek körének feltárása, akár azok számára is, akik nem tartoznak az internetes felhasználók csoportjához. Ennek fényében az egymástól különböző célcsoportok sajátos elérési útvonalainak feltérképezése, és az erre fókuszáló marketingtevékenység is a cég feladatkörét képezné a jövőben - áll a Szalay-Bobrovniczky Alexandra által jegyzett előterjesztésben.

A új cég tervezett tevékenységei az előterjesztés szerint:

 • Budapest arculatának kidolgozása, arculatfejlesztés a már rendelkezésre álló anyagok újragondolásával, aktualizálásával, átdolgozásával
 • Marketingstratégia kidolgozása Budapest sajátos adottságainak figyelembevételével
 • Budapest sajátos erőforrásainak, értékeinek feltárása, arculatfejlesztési szempontból releváns szemléletű feltárás
 • Budapest meglévő értékeinek marketingcélú népszerűsítése
 • Együttműködés olyan szervezetekkel, piaci szereplőkkel és a főváros tulajdonában lévő más szervezetekkel, amelyek tevékenysége érinti, formálja Budapest arculatának kialakítását; szükség esetén az együttműködés koordinálása
 • Budapest imázsának kialakításával összefüggő feladatok ellátása, Budapest logó tervezésének koordinálása, Budapest mottó
 • Budapest arculatfejlesztési stratégia kialakítása, fókuszban az itt élők véleményével és igényeivel
 • Nemzetközi trendek figyelembevétele, értékelése, elemzése, annak Budapest értékeire történő átalakítása
 • A kidolgozott arculatfejlesztési koncepciók végrehajtása
 • Budapest arculatát erősítő események, programok szervezése, Budapest-brand fókuszú projektek kidolgozás és lebonyolítása
 • Budapest kulturális életét érintő már meglévő események, projektek beépítése a városmarketingbe, azok segítése
 • Pályázati rendszerek kidolgozása Budapest ifjú tehetségeinek támogatására a Budapest arculatát érintő kulturális termékek létrehozására, bemutatására, Budapest érdekében történő hasznosítására, azok meglévő kreatíviparhoz történő kapcsolása
 • Kreatív akciók szervezése, eseménymenedzsment
 • Közösségépítés, közösségi aktivitás növelése, charity akciók szervezése
 • Pr- és lobbitevékenység
 • Humán erőforrások építése

We love Budapest

A városmarketing és innováció eszköz lehet a fővárosi önkormányzat kezében, hogy a várost élhetőbbé és szerethetőbbé tegye. Ennek megfelelően az arculatfejlesztés akkor lehet sikeres, ha az újonnan létrejövő saját cégen keresztül a fővárosi önkormányzat a már meglévő adottságok figyelembe vételével és megőrzésével egyidőben kiaknázza az új lehetőségeket is - olvasható a dokumentumban.