Időskutatás 2018 címmel átfogó tanulmány készítésére írt ki közbeszerzést a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. A közbeszerzési dokumentumokat a kormányzati portálra is feltöltötték.

Az indoklás szerint a fejlett európai országokban - így Magyarországon is - számos jele van annak, hogy az időskorúak meghatározó csoportját fogják képezni a társadalmaknak a következő évtizedekben.

2006 óta több 65 év feletti ember él Magyarországon, mint 15 év alatti és ez az olló évről évre nyílik, az aktív korosztályokra egyre jelentősebb eltartási teher nehezedik. A legfrissebb előrejelzések alapján 2060-ra Magyarország népességének harmada lehet 65 év felett.

A kormány már korábban is rendelt hasonló vizsgálatokat, de azok az időskorúakat érintő problémák csak egyes részeire koncentráltak. Azokat a munkákat még 2015-ben végezte a Századvég Politikai Iskola Alapítvány közösen a Századvég Gazdaságkutató Zrt.-vel.

A kutatásnak három fő témaköre lesz:

 • Az időskorúak jövő percepciója, időskori szerepek (például nyugdíj melletti munkavállalás vagy nagyszülői szerepvállalás);
 • Az öregedéssel együtt megjelenő problémák (például egészség, anyagi helyzet és annak változásai)
 • Az egyén, család, állam szerepe az időskorúak életében.

Ezeken belül 12 témacsoportot is kijelölnek

 • Anyagi helyzet: jövedelmek, jövedelem-formák, vagyon, életszínvonal, elégedettség
 • A munka világa
 • Egészség: egészségi állapot, kapcsolódó attitűdök, egészségügyben való részvétel, attitűdök a
  magyar egészségüggyel kapcsolatban
 • A napi megélhetés problémái: költségek, annak szerkezete, rezsi problémák, eladósodottság
 • Biztonság, biztonságérzet
 • Lokális környezet: aktivitások, részvétel a helyi életben, elégedettség a lakóhely viszonyaival,
  önkormányzatokról alkotott véleménye
 • Politikai kultúra: részvétel a demokráciában, attitűdök, preferenciák, értékrendek
 • Média/kulturális fogyasztás: média fogyasztási profilok, kulturális és digitális aktivitás
 • Család: családok, társadalmi hálók, a család funkciója, a családban betöltött szerepek, problémák,
  igénye
 • Gondoskodó állam: speciális kedvezmények, lehetőségek ismerete, azok igénybevétele, milyen
  elvárások fogalmazódnak meg
 • Közlekedés: szokások, preferenciák, tömegközlekedéshez való viszony
 • Értékrend: értékrend csoportok, életvezetési elvek

A nyertes(ek)nek több közvélemény-kutatást kell elvégezniük, az 55 év feletti magyar lakosság körében. Ezek negyed óra alatt megválaszolható kérdések lesznek a kiírás szerint.

Emellett fókuszcsoportos interjúkat is szerveznek majd 4-et Budapesten, 8-at vidéken. Ezeken a másfél órás beszélgetéseken 8 fő vesz majd részt.

Az ajánatokat február 2-ig várják.

A címlapkép forrása: Shutterstock