A kormány 24 milliárd forintot juttat az önkormányzatok céltámogatására, amiből 9,7 milliárd az idén felhasználható. Ezzel az idei céltámogatási keret 60,9 milliárd forintra nő - döntött a kormány mai ülésén. A kormány arról is döntött, hogy jelentős mértékben csökken az alkalmi munka utáni közteher. Az 1997 óta élő, úgynevezett közteherjegy megváltásával a munkaadó egyösszegben lerója a munkavállaló után fizetendő összes adó és járulékot. E formában tavaly mindössze 235 millió forintot fizettek be a munkaadók. A kormány javaslata szerint kevesebb, mint felére csökkennének az alkalmi munkavállalás terhei, vagyis például a napi 1 200 - 1 600 forint napi nettó munkadíj után a jelenlegi 1 200 forint helyett kevesebb, mint 500 forintot kéne befizetni. További kedvezmény, hogy amennyiben a munkáltató regisztrált munkanélkülit foglalkoztat, az új közterhek felét a Munkaerőpiaci Alap átvállalja. A szaktárca vezetője arra számít, hogy ennek hatására már jövőre meghétszereződik azon munkanapok száma, amelyek után kiváltják a szóban forgó közteherjegyet. A kormányülést követő sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a kabinet megteszi a lépéseket június 19., a szovjet csapatok kivonulásának napjának állami ünneppé tételére. A tervek szerint október 23-án át tudják adni az arra érdemeseknek a Nagy Imre érdemrendet, amelyet azok kaphatnának meg, akik a legtöbbet tették a társadalmi békéért és párbeszédért. A kormány döntött arról, hogy megteszi a lépéseket az Eötvös Közalapítvány megszüntetésére, s helyette létrehoznák a Magyar Ösztöndíjbizottságot. Az Illyés közalapítványnál emellett módosítják a kuratórium összetételét. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal most elfogadott idei munkatervének keretében a harmedik negyedévre befejeződik az MFB, az Országimázs Központ és a Magyar Posta átvilágítása. Valószínűleg hétfőn kerül a parlament elé az elmúlt napok ügynökbotrányához kapcsolódó, Medgyessy Péter és Kuncze Gábor aláírásával ellátott képviselői indítvány. A javaslat négy alapelvet vesz figyelembe: 1. teljeskörű hozzáférés a III/III-as és III/IV-es osztályok irataihoz, 2. ezen iratokat nyilvános levéltár kezelje, 3. megvalósuljon a teljes kutathatóság, 4. megvalósuljon az irategyesítés, azaz a kérelmező a saját magáról szóló összes irat másolatához egyszerre hozzájusson.