A szaktárca a sikeres záróvizsga után, a nyelvvizsga követelmények teljesítésének hiánya miatt oklevél kiadása nélkül zárult hallgatói képzések számát gyűjtötte össze a 2006-tól hallgatói jogviszonyt kezdők körében az alap- mester-, egyetemi, főiskolai, osztatlan és doktori képzésben. =(A nyelvvizsga teljesítési kötelezettség azonban nem az összes felsőoktatási képzést jellemzi. Így az összegzésük "hallgatói képzés" számokat tartalmaz, amely azt jelenti, hogy ha egy hallgatónak több képzése volt érintett a vizsgált körben, akkor az adott hallgató valamennyi releváns képzése szerepel a kimutatásban.)

Eszerint a záróvizsgával, de nyelvvizsga nélkül befejeződött képzések száma alapképzésben 42 097, mesterképzésben 3 974, doktori képzésben 1 015. volt. Az agrárképzésben 2 759, a bölcsészettudományi képzésben 5 077, a gazdaságtudományin 13 231, a hitéletin 544, az informatikán 1 147, a jogin 1 228, a műszakin 5 169 ilyen képzés volt volt. Művészetin és művészetközvetítésen 856, illetve 562, orvos és egészségügyin 1 421, pedagóguson 5 387, sport területen pedig 1 260. A társadalomtudományi képzési területen 6 641, a természettudományin 1 833, a képzési rendszerhez nem tartozó doktori képzésben pedig 1 015.

A tárca kimutatása szerint a nyelvvizsga követelmények nem teljesítése elsősorban a vidéki felsőoktatási intézményekben jelent gondot. A Debreceni Egyetemen 4 052, a Szent István Egyetemen 3 579, a Nyugat-magyarországi Egyetemen 3 222, a Szegedi Tudományegyetemen 2 724, a Nyíregyházi Főiskolán pedig 2 623 az érintett képzések száma. A fővárosban a legmagasabb, 2 044 érintett képzés a Budapesti Corvinus Egyetemen van, amelyet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem követ 1 815-el, az ELTE-n 1 589, a Semmelweis Egyetemen ugyanakkor csak 730 ilyen képzést találtak.