Alaposan átalakult a fogyasztóvédelem intézményrendszere 2017. január elsejétől. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba olvadt, tehát ezen a néven megszűnt létezni, korábbi feladatainak zömét már az új irányítóhatóság kezeli. A fogyasztóvédelem területi szervezeteinek feladatait korábban a kormányhivatalok látták el, ezek most döntő részben a járási hivatalokhoz jutottak. A fogyasztóvédelem általános hatóságai a járási hivatalok lettek - állapítja meg a szakportál.

A kormányrendelet azt is rögzíti továbbá, hogy a megyeszékhely szerinti járási hivatalok hatásköre egyes kérdésekben a fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben a megye egész területére kiterjed. A főváros esetében ezt a feladatkört az V. kerületi, Pest megyében az Érdi járási hivatalokra ruházták. A megyeszékhely szerint járási hivatalok fajsúlyosabb fogyasztóvédelmi ügyeket is kaptak, így például a szerencsejáték, a gazdasági reklám, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások kérdéseiben ők járhatnak el, de piacfelügyeleti hatáskör is jutott nekik.

Megmarad az ellenőrzött és megbüntetett szolgáltatók számára a fellebbezés lehetősége, ami a Pest Megyei Kormányhivatal hatásköre lett (az NFH helyett). Természetesen a Nemzeti fejlesztési Minisztériumnak is jutott hatósági feladat, például az elektronikus hírközléssel, villamos energiával, földgázellátással kapcsolatos fogyasztóvédelmi kérdésekben.

A kellemes meglepetés

A blokkk.com megkérdezte a járási hivatalokat és ők már várják is a fogyasztókat. Hivatalosan nem sok idejük maradt az érintetteknek a felkészülésre, hiszen a feladatokat meghatározó kormányrendelet 2016. december 2-i keltű, ami az év végi ünnepekre tekintettel gyakorlatilag három hét felkészülési időt jelentett.

A vásárlók számára legnagyobb horderejű változás, hogy panaszaikkal a járási hivatalokhoz kell fordulniuk, ha fogyasztóvédelmi hatósághoz akarnak eljutni. Erre fel is hívja a figyelmüket az NFM fogyasztóvédelmi oldala, ami persze még a régi "nfh.hu" internetes oldalnévről is elérhető. Az új állami fogyasztóvédelmi oldalnév , a "fogyasztovedelem.kormany.hu" viszont nem tartozik a könnyen megjegyezhető elnevezések közé - értékelnek.

A blokkk.com kíváncsi volt arra, ha panasszal fordul a vásárló a járási hivatalhoz, ott hogyan fogadják. Mind a 197 járási hivatalt megpróbálták e-mailen elérni az új központi fogyasztóvédelmi oldalon megadott lista alapján.

A "jarasinfo.gov.hu" elérhetőség azonban gördített némi akadályt a kérdezősködés útjába. Eger megnevezésében az "EGR" szótöredék szerepelt, amiről semmi sem volt elérhető. Egyes kormányhivatalok esetében nem találtak központi e-mail elérhetőséget - ilyen volt a fővárosban a IX. kerület, vagy éppen Szeged járási hivatala. Szép számmal érkezett olyan válaszlevél, hogy a korábbi elérhetőség megváltozott, tessék egy másik címre írni, amelyet mindegyik címváltozáson átesett járási hivatal meg is adott. Néhány levél egyszerűen visszajött azzal, hogy a címzett nem elérhető. Így 26 járási hivatal ki is bukott a gyors megkérdezésből, ami a megadott központi járáslista hibája.

Kellemes meglepetés volt az is, hogy a végül - feltehetően - el is ért 171 járási hivatal közül a január 4-én a reggeli órákban küldött e-mailre 89 hivatal, a megkérdezettek több mint fele 24 órán belül válaszolt. Válaszok azóta is csordogálnak, mindez pedig a portál megítélése szerint hivatali berkekben jó eredménynek számít.

További kellemes meglepetés az volt, hogy a válaszadók többsége az ügyintéző nevét, elérhetőségét, vagy éppen a járási hivatalban eljáró osztály nevét is megadta. Több hivatal csak annyit jelezett, hogy levéllel a hivatalvezetőt kell keresni fogyasztóvédelmi ügyekben. Egy tucatnyian részletes tájékoztatást is küldtek, hogy milyen ügyekben lehet őket megkeresni.

Ne lepődjön meg senki, ha egyes járási hivatalokban a "gyámügyi és hatósági osztály", vagy "hatósági és gyámügyi osztály" intézi a fogyasztóvédelmi ügyeket, ezeket a feladatleosztásokat még nyilván meg kell szokniuk a vásárlóknak.

Baki alig akadt

A főváros két járási hivatala is az V. kerületet jelölte meg a panaszügyintézés helyének, sőt, egyikük továbbította is oda a blokkk.com megkeresését, amely egyébként mindössze egy kérdést tartalmazott, mégpedig azt, hogy fogyasztóvédelmi ügyekben kihez lehet fordulni a járási hivatalban. Az évkezdetre tekintettel nem nevezték meg a "lerázós" járási hivatalokat.

Azonban a boltokban, szolgáltatóhelyeken feltüntetik, hogy a vásárló elintézetlen panaszával kihez fordulhat. Jelenleg még a fogyasztóvédelmi rend régi intézményeinek neve, címe olvasható a feliratokon. Ezeken változtatni kellene.