Elfogadta az Országgyűlés a kormány családvédelmi akciótervének bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokat - adta hírül az MTI. A parlament 176 igen szavazattal, 10 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett hagyta jóvá az emberi erőforrások miniszterének javaslatát.

A törvény kimondja: az állam készfizető kezesként felel a központi költségvetés terhére a 2019. július 1. és 2022. december 31. között megkötött hitelszerződések alapján folyósított, az úgynevezett babaváró támogatással nyújtott banki kölcsönökre. A babaváró támogatással nyújtott hitel biztosítékaként az állami készfizető kezességvállaláson túl a bank további biztosítékot nem írhat elő.

QP | Quality Placement

Az elfogadott módosítás érinti a személyi jövedelemadóról (szja) szóló törvényt is a babaváró támogatásnak, valamint a nagycsaládosok személygépkocsi-vásárlási támogatásának szja-mentessége érdekében.

A 2022 végéig igényelhető, maximum 10 millió forintos, kamatmentes babaváró támogatás szabadon felhasználható, házaspárok vehetik igénybe, ha a feleség legalább 18, de legfeljebb 40 éves, egyikük dolgozik vagy biztosított, büntetlen előéletűek és nincs adótartozásuk. A törlesztés legfeljebb 50 ezer forint lehet, de ha úton van az első baba, a várandósság 12. hetétől felfüggeszthető a visszafizetés. Ha csak egyetlen gyermek érkezik a családba, a hitel mindenképpen kamatmentes marad, de ha három utód születik, a teljes összeget elengedi az állam.

A nagycsaládosoknak új, hétszemélyes autó vásárlásához legfeljebb 2,5 millió forintos támogatást nyújt az állam, maximum a jármű árának 50 százalékáig. Ez a lehetőség is 2022-ig áll fenn. A törvény július 1-jén lép hatályba.

Az uniós adatvédelmi reform végrehajtása

Az Országgyűlés 156 igen, 9 nem szavazattal és 27 tartózkodás mellett elfogadta az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokat a kormány kezdeményezésére. A Trócsányi László igazságügyi miniszter által benyújtott, kétharmados támogatást igénylő javaslat 86 ágazati törvényt módosít a tavaly május 25-én hatályba lépett uniós rendelettel összefüggésben.

A törvény egyik újítása az egészségügyi adatok kezelésére vonatkozik. A meghatározott céloktól eltérő célra egészségügyi adatot akkor lehet kezelni, ha az érintett megfelelő tájékoztatást követően önkéntesen, akaratát egyértelműen kifejezve ahhoz hozzájárult, feltéve, ha a nyilatkozat megtételét hitelt érdemlően bizonyítható módon tette. Ez az adatkezelési hozzájárulás teljes körű vagy egyes adatkezelési tevékenységre kiterjedő lehet.

Szabályozták, hogy a munkáltató milyen feltételek esetén kezelheti a munkavállaló biometrikus adatait. Erre kizárólag valamely dologhoz vagy adathoz, elzárt területhez történő jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében lesz lehetőség, amennyiben a jogosulatlan hozzáférés a munkavállaló vagy mások élete, testi épsége vagy egészsége, vagy valamely más törvényben védett érdek súlyos vagy tömeges sérelmének veszélyével járna.

A munkavállaló bűnügyi személyes adata - erkölcsi bizonyítványa - is csak a munkakör betöltése céljából vizsgálható. A törvény legtöbb rendelkezése a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Alapítványi tulajdonba kerül a Corvinus

A Maecenas Universitatis Corvini Alapítványhoz kerülnek július 1-jétől a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartói jogai. Az erről szóló törvényjavaslatot 133 igen, 54 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett fogadta el az Országgyűlés.

A Maecenas Universitatis Corvini közérdekű vagyonkezelő alapítványként jön létre, kiemelten a Budapesti Corvinus Egyetem alapítói, fenntartói jogainak gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása. Ezek érdekében gazdasági tevékenysége során az alapító által rendelt, valamint az alapítványhoz csatlakozók által nyújtott vagyont kezeli.

A törvény tételesen felsorolja az alapítvány részére átadandó ingatlanokat. A Budapesti Corvinus Egyetem Fővám téri központi épületét érintően elidegenítési és terhelési tilalmat írtak elő.
A kormány emellett az alapítvány rendelkezésére bocsájtja a Mol és a Richter 10-10 százaléknyi részvénycsomagját, amelyek hozamából támogatja a jövőben az alapítvány az egyetemet.

Kikerültek az állami felügyelet alól a gyerektáborok

A parlament 160 igen, 25 nem szavazattal és 7 tartózkodás mellett fogadta el a kétharmados támogatást igénylő, az Erzsébet-programról szóló törvény módosítását. A Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere által benyújtott törvény alapján a gyermektáborok működtetéséhez kapcsolódó két fonyódi és egy zánkai ingatlan tulajdonjoga kerül ingyenesen az alapítványhoz. A két fonyódi ingatlan a táborhelyhez tartozó partsáv mentén, a zánkai pedig táborhely kikötőjében terül el.

A tulajdonjog átadását azzal indokolták a közhasznú szervezetnek, hogy az eleget tudjon tenni az Erzsébet-program szerinti közfeladatainak a jövő nemzedékek érdekeinek és szükségleteinek, valamint a környezet- és természetvédelem szempontjainak szem előtt tartásával. A javaslat indoklása szerint a közfeladat hosszú távú ellátását elidegenítési tilalom és a juttatási célhoz kötött hasznosítási kötelezettség előírása is biztosítja. A törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Júliustól létrejön a Nemzeti Földügyi Központ

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet július 1-jén átalakulással megszűnik, és létrejön a Nemzeti Földügyi Központ - döntött az Országgyűlés 139 igen, 26 nem szavazat és 27 tartózkodás mellett azzal, hogy elfogadta a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló törvény módosításáról, valamint a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásával összefüggő egyes jogszabály-módosításokról szóló előterjesztést a kormány javaslatára.

A termelők kiszámíthatóbb gazdálkodása érdekében arról is rendelkeztek a képviselők, hogy a friss meggy mellett az ipari alma értékesítésére irányuló szerződést is írásba kell foglalni a feldolgozóknak és a termelőknek. Az agrárminiszter a meggy és az alma mellett a cukorra vonatkozó ágazati kötelező szerződések részletszabályait is miniszteri rendeletben határozhatja meg.

Állami ingatlanokat kap a kormány kedvenc gyermekmentője

Az Országgyűlés 138 igen, 20 nem és 34 tartózkodás mellett elfogadta a KDNP-s Harrach Péter és Nacsa Lőrinc javaslatát, amelynek révén a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat fóti lovasterápiás központja tizennégy állami tulajdonú ingatlan vagyonkezelési jogát kapja meg. A fóti ingatlanok 2020. szeptember 1-jétől kezdődően 20 éves időtartamra, ingyenesen, közfeladat ellátásához szükséges vagyonként kerülnek a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület vagyonkezelésébe - írta az MTI