A koronavírus-járvány miatt az önkormányzatok sok szempontból nehezebb lett: a kormány döntéseinek értelmében le kellett mondaniuk az iparűzésiadó-bevételeikről, több jogkörüket át kellett adniuk, miközben a járványügyi védekezésben a települési intézményhálózatok révén érintettek. Valamint az oltások munkáltató általi kötelezővé tételének lehetőségével plusz felelősség is hárul rájuk.

A járvány állásáról viszont nem kapnak naprakész információkat. Tavaly október óta több polgármester is arra panaszkodik, hogy nem kapnak tájékoztatást a kormányhivataloktól napi bontásban a fertőzöttek számának alakulásáról, ami több szempontból is megnehezíti a dolgukat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság most állást foglalt a kérdésben és arra jutott, hogy a tájékoztatásuk szükséges lenne, több szempontból is kiemelt közérdeknek tekinthető. 

"A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet újabb feladatokat állapít meg a polgármesterek számára a járvánnyal szembeni védekezés terén, tehát a polgármesterek fontos szereplői a járvány elleni védekezésnek. A Naih-hoz érkezett bejelentésekre és a tárgyban megjelent sajtóhírekre tekintettel szükségesnek tartja a települési fertőzöttségi adatokra vonatkozó, korábbi vizsgálataiban tett állásfoglalásaira ismét felhívni az adatkezelők és a nyilvánosság figyelmét" - kezdi állásfoglalását a hivatal.

Részben azért sem tartják elfogadhatónak, hogy nem kapnak tájékoztatást a települések, városok vezetői, mert a koronavírus fertőzöttek száma a Nemzeti Népegészségügyi Központ által működtetett Országos Szakrendszeri Információs Rendszer Járványügyi Szakrendszeréből (a továbbiakban: OSZIR) kinyerhető közérdekű adat. Az OSZIR ugyanis tartalmazza a COVID-fertőzöttek vonatkozásában többek között a megbetegedés kezdetét, helyét, az ápolás helyét, a bejelentett betegséget és járványügyi megnevezést, a szakmai laboratóriumi diagnózist és az eredmény minősítését. A Hatóság ezért felszólította az illetékes kormányhivatalt, hogy adja ki az adatigénylő részére a település koronavírus fertőzötteinek számát a megjelölt időszakra vonatkozóan.

A Naih arra is felhívta egy kormányhivatal figyelmét, hogy a polgármesterek egy közösséget képviselnek, a közösség felé tájékoztatási kötelezettség terheli őket. Ha egy polgármester közadatigénylést ad be, akkor a tájékoztatás kérése, adatigénylése prioritást kell, hogy élvezzen és azt az Infotv. által előírt 15 napon belül kell megválaszolni. A járványügyi helyzet gyors változása miatt a fertőzöttségi adatok hamar irrelevánssá válnak a közvélemény számára, ezért azok időszerűsége, aktualitása különösen fontos.

A hatóság emellett azzal is érvel, hogy nem elfogadható, ha a döntés megalapozására szolgáló adatok nyilvánosságának korlátozására hivatkoznak, mert ez csak akkor jogszerű, ha részletesen és pontosan megindokolja a nyilvánosságot korlátozó szerv, hogy milyen folyamatban lévő eljárásban meghozandó döntés megalapozását szolgálja a kiadni kért adat és az adat kiadása mennyiben befolyásolja a szóban forgó döntés meghozatalát. A közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítése kizárólag abban az esetben tagadható meg, ha a megtagadás alapjául szolgáló közérdek nagyobb súlyú a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítéséhez fűződő közérdeknél.

Így a Naih álláspontja szerint

a települési fertőzöttségi adatok megismeréséhez fűződő közérdek jelentős, a számok ismerete szükséges mind a polgármestereknek, mind pedig a lakosságnak ahhoz, hogy a járvány elleni védekezésüket illetően megalapozott döntéseket tudjanak hozni.