A Hortobágy-Berettyó felső szakaszán és a Krasznán ennek ellenére továbbra is I. fokú árvízvédelmi készültség van, összesen 210 km hosszon van árvízvédelmi készültség. Az elkövetkező napokban a hideg és csapadékszegényes időjárás következtében további apadás várható. Az árvízvédekezés napi kalkulált költsége a 4,4 millió forint, január 1-től göngyölítve pedig mintegy 45,7 millió forint. A belvízvédekezés terén változatlanul 8 KÖVIZIG - Közép-Duna-völgyi- (Budapest), Alsó-Duna-völgyi- (Baja), Felső-Tisza-vidéki- (Nyíregyháza), Észak-magyarországi- (Miskolc), Tiszántúli- (Debrecen), Közép-Tisza-vidéki- (Szolnok), Alsó-Tisza-vidéki- (Szeged), Körös-vidéki- (Gyula) - összesen 42 szakaszon tart fenn belvízvédelmi készültséget, ebből 19-ben I. fokozaton, 23-ban II. fokozaton. Az elöntött terület nagysága a szivattyúzások, a hideg idő és a szél hatására kismértékben csökkent. A 91 000 hektár elöntött terület, melyből 48 000 hektár a vetés-szántó, nagyrészt lefagyott állapotban van. A belvízvédekezés napi kalkulált költsége megközelítőleg 40 millió forint, január 1.-től göngyölítve 320 millió forint. Az érintett területeken 16 önkormányzat és 21 vízgazdálkodási társulat is folytat belvíz elleni védekezést.
QP | Quality Placement