A módosított Nat ötvözi a legmodernebb, legeredményesebb nemzetközi pedagógiai gyakorlatot a magyar oktatás hagyományaival és értékeivel, és erősíti a nemzeti identitást - mondta a miniszter az MTI szerint.

A módosított alaptanterv minden magyar gyermeknek lakóhelytől, társadalmi és szociális helyzettől függetlenül biztosítani kívánja ugyanazokat a lehetőségeket, valamint kitér azon ismeretekre, amelyek a harmonikus családi élet kialakításához szükségesek.

Csökken a tanulók óraszáma, és a korábbi szabályozástól eltérően évfolyamonként meghatározzák a diákok maximális heti óraszámát - tette hozzá Hajnal Gabriella miniszteri biztos. Elkészültek az új kerettantervek is, amelyeket a minisztérium és az Oktatási Hivatal honlapján napokon belül közzétesznek.

A módosított Nat az 1., 5. és 9. évfolyamon felmenő rendszerben a 2020-2021-es tanévtől lép életbe.

A módosított dokumentum a humán tárgyak esetében új tartalmakkal, szerkezettel, modern eszközökkel járul hozzá a nemzeti önazonosság kialakításához. A természettudományos tárgyaknál sience típusú tananyagot állítottak össze, hogy a diákok érdeklődését még inkább elnyerjék. Az idegennyelv-oktatásban az eddigieknél hatékonyabb eszközökkel szeretnék növelni az eredményességet. A módosított Nat csökkentheti a lemorzsolódást is, a végzettség nélküli iskolaelhagyást - véli a miniszter.

Hajnal Gabriella szerint a 11-12. évfolyamon összesen a maximum óraszám 34 óra lesz, a kötelező ebből 11. évfolyamon 25, a 12. évfolyamon 24 óra. Ehhez jön még négy kötelezően választható tárgy, a korábbi fakultációknak megfelelően, illetve választható tárgyként négy illetve öt óra plusz.

Cáfolta, hogy megszűnnének tantárgyak, így a médiaismeret, mint kötelezően választható tárgy is megmarad, mostantól két évfolyamon is lehet majd tanulni. A 8. és 12. évfolyamon jelenik meg az állampolgári ismeretek, amely gyakorlatorientált információkat kíván közvetíteni, így például megtanulják a diákok, hogyan kell használni az ügyfélkaput. A digitális kultúra, a korábbi informatika, valamint a technika tantárgyak is megújulnak.

Lehetőség lesz a természettudomány elnevezésű integrált tárggyal kiváltani a kémia, fizika és biológia tárgyakat, és tartalmi megújuláson esett át a magyar nyelv és irodalom, a történelem, az ének-zene tárgyak.