A válaszok tanúsága szerint a néppárti képviselők kérdésre, miszerint hogyan akarja Navracsics Tibor ellensúlyozni, hogy a szerintük egyik legfontosabb uniós program, az Európa a polgárokért költségvetése csaknem negyedével csökkent ebben a pénzügyi periódusban, Navracsics efölötti mély sajnálkozását fejezi ki, rámutatva, hogy a bizottság a program költségvetésének szinten tartását javasolta.

A csökkentést biztosként Navracsics a hozzá tartozó területek szinergiáinak kihasználásával szeretné ellensúlyozni, annak érdekében, hogy ahol ez lehetséges, minden program erősítse az európai polgárság gondolatát, valamint a párbeszédet az állampolgárokkal. Az európai identitást és polgárságot erősíti a válaszok tanúsága szerint az is, hogy az Erasmus+ diákcsere-program elősegíti a nyelvi sokszínűséget és a többnyelvűséget, a kultúrát támogatni hivatott Kreatív Európa előmozdítja a kultúrák párbeszédét és a kulturális sokszínűséget, az Európai Örökség védjegy pedig megerősíti a polgárok kapcsolatát a közös kulturális örökséggel. Külön méltatja a magyar kijelölt biztos az Erasmus+ identitásképző, megerősítő és megértést elősegítő szerepét.
A néppárti képviselők által a felsőoktatás úgynevezett bolognai rendszerű átalakításával, és annak hatásaival kapcsolatos kérdésre válaszolva Navracsics azt írja: annak célja a felsőoktatás javítása, a különféle oktatási rendszerek összekapcsolása, annak szavatolása, hogy minél jobban kiegészítsék egymást, biztosként pedig a folyamat erős hajtóereje óhajt lenni.

A kijelölt biztos szerint a bolognai folyamat összehasonlíthatóbbá, átláthatóbbá, áttekinthetőbbé és vonzóbbá tette az európai egyetemeket, amihez az uniós politikák is hozzájárultak. Mint Navracsics írja: a folyamat modellként szolgál a világban a felsőoktatási együttműködésre, figyelemreméltó eredményeket ért el, és pozitív változásokat ösztönöz az európai felsőoktatásban.

Mindazonáltal látok lehetőséget a javulásra - írta az MTI birtokába került válaszában Navracsics Tibor, rámutatva: egyenlőtlen a fejlődés, államok között, és esetenként országokon belül is nagyok a különbségek, egyes szakokon hiányosságok vannak a háromosztatú (bachelor, master, doktori) képzés megvalósításában, a tanulmányi kreditek alkalmazásának következetességében és a masterképzések céljaiban és típusaiban. "Úgy vélem a külföldi diplomák elismerésével kapcsolatban is vannak még problémák az európai felsőoktatási térségben - teszi hozzá a politikus, akinek célja az lesz, hogy a folyamat új irányt vegyen, esetleg kevesebb, de relevánsabb célokat határozzon meg.

Előremutató lehet, ha eltávolodunk a mindenki számára egyforma, sablonmegoldásoktól és differenciáltabb megközelítést alkalmazunk, elismerve, hogy az országok a fejlődésnek nem ugyanazon fokán állnak - írta a bizottságnak írt válaszában Navracsics.

A magyar politikus válaszait hétfő délután, zárt ülésen értékeli majd a szakbizottság, amely várhatóan szavazással dönt majd arról, támogassa-e Navracsics kinevezését oktatási, kulturális, ifjúsági, valamint uniós állampolgárságért felelős biztosnak. Az Európai Parlamentnek és bizottságainak nincs joguk megvétózni egy-egy biztos kinevezését, a plenáris ülés az egész testületről egyben kell véleményt mondjon.

Ezt írta a magyar médiaszabályozásról

A liberálisok által a magyar médiaszabályozásra vonatkozóan feltett kérdésekre a magyar kijelölt biztos a többi között az EU alapjogi chartájának az önkifejezés szabadságát szavatoló passzusait idézi. Ha megerősítést nyerek biztosként, teljes mértékben elkötelezem magam ezen elv és a chartában rögzített minden alapjog és elv tiszteletben tartása és előmozdítása mellett - tesz ígéretet Navracsics, aki tudatja, hogy a jogszabály annak idején egyéni képviselői indítvány formájában került a törvényhozás elé, s az eredeti szöveg több ponton sem tükrözte az ő személyes véleményét.

Az új jogszabály célja Navracsics válasza szerint a régi, töredezett és elavult szabályozás frissítése volt, azzal a céllal, hogy a médiaszektor átláthatóbb legyen, teljes mértékben tiszteletben tartva a sajtó szabadságát és az iparági versenyt. A törvény elfogadásához vezető vitában világos volt, hogy annak összhangban kell lennie az uniós szabályokkal - írja Navracsics, hozzátéve: a törvény több ponton az unióban alkalmazott bevált gyakorlatokból merített ihletet. A kormány a jogszabály véglegesítésekor párbeszédet folytatott az EU-val és az Európa Tanáccsal, amit én természetesnek tekintettem, s ezért erőteljesen üdvözöltem, és aktívan támogattam - fogalmazott a magyar kijelölt biztos.

A liberálisok kérdése a többi között a sajtótermékek kötelező regisztrációjára is vonatkozik, Navracsics pedig világossá teszi, hogy az korábban is létezett, az új szabályozás kiterjesztette azt az internetes lapokra, és portálokra, az Európa Tanáccsal folytatott egyeztetés után viszont blogokra, személyes weblapokra és közösségi oldalakra nem. A kérdésre válaszolva a politikus arra is kitér, hogy az átfogó, tényszerű, pontos, objektív és kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye 1996 óta része a magyar jognak, és az Európai Bizottság emiatt sosem adott hangot aggodalmának. Hangsúlyoznám, hogy a médiatörvény az intézményi és pénzügyi autonómia szavatolásával garantálja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság függetlenségét - írta Navracsics a kérdésére, amely szerint a magyar médiahatóság politikai ellenőrzés alá került. Aédiatanács elnökét és négy tagját, az Európa Tanáccsal folytatott egyeztetéseket követően, az Országgyűlés kétharmadának támogatásával, kilenc évre választják, a testületnek tiszteletben kell tartania a közigazgatás szabályait, s döntései megfellebbezhetőek.

"Sajnálom, hogy a múltban néha a kormány nem tulajdonított kellő fontosságot a média szabadságának"

A liberálisok kérdései a reklámadóra is kitértek, mondván: az az egyik olyan függetlennek tartott médiavállalkozást, az RTL-t érinti leginkább, amely nem a kormány álláspontját hirdeti. Megjegyzem: az EU-ban bevett gyakorlat a hirdetések adóztatása - írta válaszában Navracsics Tibor, aki szerint a kormány azért vezette be az új adót, hogy méltányosabban oszoljanak meg az adóterhek a médiaszektorban.

Teljes mértékben egyetért azzal, hogy az adóztatást nem szabad újságok, műsorszolgáltatók vagy más médiumok belső működésébe vagy szerkesztőségi irányultságába való beavatkozásként alkalmazni.

A média szabadsága és sokszínűsége kulcsfontosságú a demokratikus társadalmak számára. Sajnálom, hogy a múltban néha a magyar kormány, amelynek immár nem vagyok tagja, nem tulajdonított kellő fontosságot ennek a jelentős szempontnak - válaszolta Navracsics.

A liberálisok szóvá tették, hogy Magyarországon "túlközpontosított" az általános iskolai oktatás, a tankönyvek ellenőrzése, egyre nagyobb teret nyer az egyház az oktatásban, valamint, hogy a hallgatói szerződés korlátozza az unión belüli mozgás szabadságához való alapjogot. A liberális képviselők szerint ráadásul Navracsics ellentmondásba is került.

Navracsics közli: egyetlen bíróság vagy hatóság sem állapította meg, hogy a hallgatói szerződés korlátozná a mozgás szabadságát. A jogszabályt az Európai Bizottság hosszasan vizsgálta, több körben egyeztetett a magyar hatóságokkal, miközben módosították is. Ezt követően a bizottság tavaly úgy döntött: nem indít kötelezettségszegési eljárást. Az agyelszívás az egyik legszélesebb körben elterjedt és legösszetettebb probléma, amellyel az unió tagállamai közül sok kénytelen szembenézni.

Egyelőre úgy tűnik, egyetlen ország sem találta meg a tökéletes megoldást - írta a magyar politikus. Navracsics szerint a magyar oktatás átszervezését nem ideológiai megfontolások motiválták, hanem az, hogy a korábbi decentralizáció sok esetben az oktatás minőségének rovására ment.

Igaz, hogy az iskolairányítás magyarországi recentralizációja kezdetben gyakorlati megvalósítási problémákhoz vezetett - ismert el a magyar kijelölt biztos. A politikus szerint kijelentései nem tartalmaztak semmilyen ellentmondást; elkötelezett a személyek szabad áramlása és az EU mélyebb értékei mellett egyaránt, ezért természetes, hogy minden tőle telhetőt megtenne az európaiakkal ellentétes trendek ellen a magyar oktatásban.

Média- és igazságszolgáltatási reform: bölcsebb lett volna előre egyeztetni

Az euroszkeptikus Szabadság és Közvetlen Demokrácia Európája (EFDD) nevű képviselőcsoport azt kérdezte Navracsics Tibortól, készen áll-e arra, hogy hivatalosan és nyilvánosan kinyilvánítsa: a média- és igazságszolgáltatási reform, amelyet ő "inspirált", eredeti javaslat formájában nem volt összhangban az EU alapjogi chartájával. Készen áll, hogy hivatalosan és nyilvánosan elítélje ezeket, elhatárolódjon a Fidesz, a magyar kormány és Orbán Viktor által képviselt álláspontoktól? - tudakolták a képviselők.

Navracsics szerint az egyéni indítványként beterjesztett jogszabálytervezetek több ponton nem tükrözték az ő álláspontját, valamint, hogy a kormány mind a média, mind az igazságszolgáltatás átalakítására a közszolgálat legmagasabb szintjének garantálása és az állampolgárok legnagyobb haszna érdekében tett javaslatot.

Új jogszabály megalkotásakor minden kormány nemzeti keretek közt gondolkodik és cselekszik, saját polgárainak helyi szükségleteire igyekszik válaszokat adni. Ez alól a magyar kormány sem volt kivétel - fogalmazott. Navracsics. Ezt követően a magyar kormány nyitottnak mutatkozott, hogy az unióval és az Európa Tanáccsal folytatott párbeszéd útján javítson a kérdéses jogszabályokon. A párbeszéd végeztével az Európai Bizottság és az Európa Tanács is elégedett volt azzal, hogy a reformok, lényeges módosításokat követően, valóban minden vonatkozó normának megfeleltek - válaszolta Navracsics Tibor, leszögezve: határozottan támogatja a média szabadságának és sokszínűségének eszméjét. A kormány őt jelölte ki, hogy egyeztessen az európai intézményekkel és az Európa Tanáccsal, s ezalatt megtanulta, hogyan lehet közvetíteni a felek között és összebékíteni a nemzeti érdeket az európai érdekkel. Megtanultam azt is, hogy bölcsebb lett volna ezeket a megbeszéléseket és egyeztetéseket előbb elkezdeni, érzékenyebb módon, tekintettel az alapjogok és a jogállamiság fontosságára szerte az Európai Unióban.

Az euroszkeptikus képviselők arra is rákérdeztek, milyen konkrét intézkedésekkel tervezi Navracsics garantálni az oktatásba és a kultúrába történő befektetések növelését a jelenlegi recesszió, megszorító intézkedések és szigorú költségvetési szabályok mellett.
A válaszban örömét fejezi ki, hogy az Erasmus+ költségvetés 40 százalékkal nőtt az előző hétéves keretköltségvetéshez képest.

Intézményeink nem is küldhettek volna erősebb üzenetet a tanároknak, a diákoknak, az ifjúsággal foglalkozóknak és önkénteseknek, hogy az Unió hisz abban, hogy az oktatásnak sürgős befektetésre van szüksége - írta válaszában a politikus.

Navracsics arra is kitér, hogy a Junckertől kapott "megbízólevél" arra kéri, hogy az oktatás terén járuljon hozzá a Jyrki Katainen alelnök vezetésével kidolgozandó foglalkoztatási, növekedési és beruházási csomaghoz, amelyet a bizottság felállását követő három hónapon belül kell kidolgozni, s amely a tervek szerint a következő 3 évben 300 milliárd euró befektetést mozgósít majd köz- és magánpénzekből egyaránt. Erős ok van rá, és széles körben elfogadott az a nézet, hogy egy ilyen csomagnak növelnie kell az oktatásra fordított forrásokat, noha az elmúlt években valóban túl sok tagállamban az oktatásra költött pénz visszafogása vált tendenciává - írta Navracsics. A magyar kijelölt biztos azt is tudatja: az lesz a célja, hogy azonosítsa, miként lehet a beruházásokat a leghatékonyabban megvalósítani. Stratégiákat kell lefektetnünk, hogy visszafordítsuk az oktatásra fordított források csökkenésének trendjét - szögezi le válaszában Navracsics.

Az oktatási, kulturális, ifjúsági és állampolgársági tárca várományosa szerint világos, hogy a tagállamoknak mely rendszereiken van javítanivalójuk; ez ugyanis kiderül a brüsszeli testület által készített úgynevezett országspecifikus ajánlásokból, valamint az úgynevezett oktatási és képzési monitor is információk gazdag tárháza ezen a téren.

A XXI. század kihívásai is ismertek, amelyeknek meg kell felelni; hogyan használjuk a digitális technológiákat, vagy tegyük vonzóvá a tanári hivatást a legjobb jelöltek számára. Ezek elemzése alapján kell eldönteni, hogy a Juncker-csomag befektetéseit hova kell irányítani. Katainen csapatában a rá váró feladat, kiállni azért, hogy az oktatás megkapja a szükséges többletberuházásokhoz kellő pénzeket - írta Navracsics, egyértelművé téve: nem biankó csekk formájában, hanem annak érdekében, hogy orvosolni lehessen strukturális hiányosságokat, s lendületet lehessen adni a korszerűsítésnek és a rendszerek javításának.