Az áthelyezett munkanapnak a szabadság kiadása szempontjából azon munkavállalók tekintetében van jelentősége, akik hétfőtől péntekig - tehát normál munkarendben - dolgoznak. Mivel április 21. szombat áthelyezés folytán munkanap lesz, jogszerűen adható ki szabadság ezen napra az általános munkarendben foglalkoztatott munkavállalók részére - írja az Adózóna.hu.

Ugyanez a helyzet azon munkavállaló esetén is, akinek a munkaidő-beosztása egyenlőtlen: ha be lenne osztva szombatra, akkor szabadság adható ki részére e napra. Azon dolgozó részére pedig, akinek szintén egyenlőtlen a munkarendje, de április 21-re nincs beosztva rendes munkaidőben történő munkavégzésre, nem adható ki szabadság, hiszen a szombat a beosztás szerinti heti pihenőnapja.

A fentiekből következően a munkáltató - mivel ő rendelkezik a szabadsággal 7 munkanapot kivéve -, nyugodtan megteheti, hogy szabadságot ad ki az áthelyezett munkanapra az általános munkarendben foglalkoztatott munkavállaló részére. Arra kell ügyelnie, hogy a Munka törvénykönyve szerint a szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt 15 nappal közölni kell.

A cégnek is van mozgástere

Hogyan tud az egyébként általános munkarendben foglalkoztató munkáltató eltérni a rendelet szerinti munkanap áthelyezésektől? - teszi fel a kérdést cikkében az Adó.hu. Mivel az általánostól eltérő munkaidő-beosztásban foglalkoztatottak munkarendje a rendeletben foglaltaktól eltérően is meghatározható, a teendő csak annyi, hogy a munkanap áthelyezéssel érintett hónapban a munkáltató ne az általános munkarendben foglalkoztasson.

Például, a munkáltató 2018 április hónapra egyhavi munkaidő-keretet rendel el. Az általános munkarendtől való eltérés adott esetben semmi egyébben nem fog jelentkezni, mint hogy a munkáltató egy másik szombati napot jelöljön ki munkanapnak, vagy munkaidőt osszon be március 16-ára, péntekre is. Figyelemmel kell azonban lenni arra, hogy a munkaidő-beosztást a munkavállalóval - főszabály szerint - legalább egy héttel korábban, egy hét vonatkozásában kell közölni. Úgyszintén a helyben szokásos módon előre közölni kell a munkaidőkeret kezdő és befejező időpontját is.

Ezt is ki lehet küszöbölni

Ha a munkanap áthelyezéssel érintett héten hat munkanap van, akkor problémát okozhat az egy hétre beosztható munkaidő mértékére vonatkozó szabályok értelmezése. Főszabály szerint ugyanis egy héten - rendkívüli munkaidővel együtt - legfeljebb 48 órát lehet dolgozni. Egy általános teljes munkaidőben dolgozó munkavállaló esetén a szombati munkanappal érintett héten már a beosztás szerint is 48 óra a teljesítendő munkaidő, elvileg tehát e heteken nem lehetne rendkívüli munkaidőt elrendelni.

A törvény azonban megengedi, hogy a szombaton történő munkavégzéssel érintett naptári héten a rendelet szerinti munkarendet alkalmazó munkáltatóknál a heti munkaidő legmagasabb mértékére vonatkozó szabályoktól eltekintsünk. Ezért akár mind a hat munkanapon teljesíthető a napi maximális, 12 órás munkaidő, így szabályosan (munkaidőkeret nélkül is) elrendelhető e hetekre 6x12 óra, azaz 72 óra munkaidő.