Gál J. Zoltán kormányszóvivő szerint a kabinet a kötelező gondosság és az együttműködés hiánya, illetve a gazdálkodásban feltárt problémák miatt utasította el a PSZÁF beszámolóját. A kormány értékelése szerint a hiányos szabályozás és a nem kielégító ellenőrzési gyakorlat is hibás az elmúlt hónapok nagy visszhangot kapott problémáinak, mint az MFB 2002. évi 135 milliárd forintos hiánya, a K&H Equities-zel kapcsolatos visszaélélések, vagy az ingatlanszövetkezeti botrányok. A Pénzügyminisztérium és az Igazságügyi Minisztérium jövő hét elejéig kapott időt arra, hogy a joghézagokat betömő módosításokat kidolgozza a hitelintézeti és tőkepiaci törvényhez. A kormány javaslata szerint megváltozik a PSZÁF működési rendje is: az új szervezeti felépítés szerint a PSZÁF-ot egy szakmai testület irányítaná, melynek elnökét továbbra is az országgyűlés elnöke nevezné ki, tagjait pedig a köztársasági elnök. A hivatalt egy, a miniszterelnök által kinevezett főigazgató irányítná - köztisztviselői fizetéssel. A kormány döntése értelmében áttekintik a felügyeleti munka hatékonyságát növelő lehetőségeket, ebbe elvben beletartozhat a felügyelet rendeletalkotási jogköre is. A szervezeti átalakítással a PSZÁF elnöke elmozdíthatóvá válik, hiszen a törvénymódosításokhoz minden esetben ötven százalékos többség kell. A kabinet ezen felül elfogadta az új közbeszerzési törvény alapjait is. Az új szabályozás három különböző értékhatárhoz köti az elbírálási feladatokat: az EU-szintű, a nemzeti szintű és az ez alatti szintet képviselő értékhatárokhoz. A testület jóváhagyta a minisztériumok és az országos hatáskörű szervek létszámleépítési terveit is. A minisztériumokban 10,35 százalékos, az országos hatáskörű szerveknél 6,84 százalékos leépítés valósul meg a kormányszóvivő megfogalmazása szerint a lehető legrövidebb időn belül. Az elbocsátásokkal járó végkielégítések forrását az idei évi költségvetésben kell keresni, a létszámleépítés jövőre húszmilliárdos megtakarítást hoz majd.