A múlt héten a Napi Gazdaság Online-nak az MNB úgy nyilatkozott, hogy nincs ellentmondás a hatályos jegybanktörvény rendelkezései és aközött, Simor András volt jegybankelnök július 1-jétől az az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) szakpolitikáért felelős alelnöke lesz. Ezt más jogi okfejtések is alátámasztják.

A jegybanktörvény ugyanis kimondja, hogy az MNB monetáris tanácsa (MT) tagjai nem létesíthetnek és nem tarthatnak fenn munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt, vezető tisztségviselői jogviszonyt vagy fb-tagságot pénzügyi intézménynél, befektetési vállalkozásnál megbízatásuk ideje alatt, valamint az MNB-vel fennálló munkaviszony megszűnését követően hat hónapon át. Ezt a szabályt alkalmazva Simor András legkorábban szeptembertől tölthetne be posztot más banknál. A jegybank állásfoglalása szerint nincs erről szó. Az MNB úgy látja, hogy bár a jogszabály nem határozza meg egyértelműen, hogy a tilalommal érintett szervezetek fogalmára a magyar jogszabályok az irányadóak, a törvény értelmezése alapján arra juthatunk, hogy a jegybanktörvény szerinti korlátozásban szereplő fogalmak, a pénzügyi intézmény fogalmának értelmezésére a magyar jogszabályok előírásait kell alkalmazni.

A cikk nyomán szerkesztőségünkhöz másféle jogi okfejtések is eljutottak amelyek mindegyike a jegybanki álláspontja mellett érvel, csak más logika mentén.

Az egyik szerint a jegybanktörvény szerint "az MNB elnökét és alelnökeit az MT-tagságért külön díjazás nem illeti meg", valamint az "MNB MT-tagjai megbízatásuk lejártát követő 6 hónapig hitelintézetnél munkaviszonyt vagy munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt nem létesíthetnek. E tilalom ellentételezéseképpen hathavi bérükkel azonos összegű juttatás illeti meg őket."  Simorra ez vonatkozik mivel mandátuma a hat év eltelte után, 2013. március 3-án lejárt. A hatályos Munka törvénykönyvében a versenytilalmi megállapodásról szóló fejezetben az szerepel, hogy az úgynevezett konkurencia tilalom csak akkor alkalmazható, ha azért külön pénzt kap az alkalmazott. Csakhogy az MNB elnöke ezért (az MT-tagságért) nem kap pénzt.

A másik pedig arra hivatkozik, hogy a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény 2004 október óta hatályos melléklete tartalmazza a jogszabály hatálya alól kivett nemzetközi pénzügyi intézmények felsorolását. Ide 14 pénzintézet tartozik: Afrikai Fejlesztési Bank; Amerika-közi Fejlesztési Bank; Amerika-közi Befektetési Társaság; Ázsiai Fejlesztési Bank; Európai Beruházási Alap; Európai Beruházási Bank; Európa Tanács Fejlesztési Bankja; Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank; Északi Beruházási Bank; Karibi Fejlesztési Bank; Nemzetközi Beruházás-biztosítási Ügynökség; Nemzetközi Pénzügyi Társaság; Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank, Nemzetközi Valutaalap. Mivel ezek között szerepel az EBRD, így a jegybantörvény tiltása sem vonatkozik arra.