2014. októberben a kivitel értéke 7,5 milliárd eurót (2321 milliárd forintot), a behozatalé 7,2 milliárd eurót (2214 milliárd forintot) tett ki. A külkereskedelmi mérleg többlete az év tizedik hónapjában 351 millió euró (107 milliárd forint) volt, 345 millió euróval (98 milliárd forinttal) kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Euró alapon az export 2,2 százalékkal csökkent, míg az import 2,6 százalékkal nőtt.

2014 első tíz hónapjában a kivitel értéke 70,4 milliárd euró (21 727 milliárd forint), a behozatalé 65,1 milliárd euró (20 078 milliárd forint) volt. A külkereskedelmi mérleg aktívuma 5,3 milliárd eurót (1649 milliárd forintot) tett ki, ami 240 millió euróval (13 milliárd forinttal) volt kevesebb az előző év azonos időszakinál.

2014 január-októberében a külkereskedelmi termékforgalom forintárszínvonala az előző év azonos időszakához viszonyítva kivitelben 0,9 százalékkal emelkedett, a behozatalban nem változott. A cserearány 0,9 százalékkal javult. A forint az euróhoz képest 4,1, a dollárhoz viszonyítva 2,2 százalékkal értékelődött le.

A gépek és szállítóeszközök volumene a kivitelben 8,2, a behozatalban 7,4 százalékkal nőtt 2013 első tíz hónapjához hasonlítva. A legdinamikusabb növekedés az előző hónapokhoz hasonlóan a közúti jármű forgalmát jellemezte: a kivitel több mint harmadával, a behozatal mintegy negyedével bővült a magas bázisidőszaki szinthez képest.

A termékkör exportját tekintve mindegyik országcsoport vonatkozásában növekményt mért a KSH, melyek között a régi EU-tagállamok és az ázsiai országok viszonylatában volt a legjelentősebb a növekedés. Átlag felett nőtt az energiafejlesztő gép és berendezés - ezen belül is elsődlegesen a belsőégésű motorok és motoralkatrészek - behozatala, valamint a kisebb részarányú és részben beruházási célú berendezéseket tartalmazó speciális szakipari gép importvolumene. A villamosgép, villamos készülék és műszer - jelentős részben a járműgyártáshoz is kapcsolódó elektromosan szigetelt huzalok és vezetékek - mindkét irányú forgalma számottevően nőtt. Ugyanakkor - a hazai mobiltelefon-gyártás hanyatlásával - folytatódott a híradás-technikai, hangrögzítő és -lejátszó készülék forgalmának jelentős visszaesése. A mobiltelefonok behozatalában főként az amerikai, míg kivitelében a régi EU-tagállamokkal és az ázsiai országokkal folytatott kereskedelem csökkent drasztikus mértékben.

A feldolgozott termékek exportvolumene 6,9, az importé 9,4 százalékkal múlta felül a 2013. január-októberi szintet. Az időszak egészében a járműiparhoz és a vegyiparhoz köthető termékcsoportok határozták meg az árufőcsoport forgalmát, ugyanakkor lényeges szerep jutott a lakossági fogyasztást szolgáló termékek importjának is. A járműipari kereslet élénkülése leginkább a gumigyártmány és a fémtermék behozatalának, valamint a szakmai tudományos ellenőrző műszer kivitelének kétszámjegyű volumennövekedésében jelentkezett. Több mint tizedével bővült a szerves vegyi termék behozatala, illetve az illóolaj, illat- és tisztítószer mindkét irányú forgalma. Az utóbbi hónapokban megélénkülő gyógyszer és gyógyszerészeti termék forgalma az időszak végére 5 százalékot meghaladó növekedést ért el mindkét irányában.

Az energiahordozók importvolumene - a forintárak csökkenése mellett - 12 százalékkal volt több, mint a bázisidőszakban. Az energiabehozatalunk felét adó kőolaj és kőolajtermék importvolumene - a nyár óta mért jelentős növekedésnek köszönhetően - az időszak végére már több mint 5 százalékkal emelkedett a bázisidőszaki szinthez képest. A gáztározók folyamatos feltöltése miatt töretlen dinamikával bővülő természetes és mesterséges gáz importvolumene az időszak végére negyedével meghaladta az egy évvel ezelőtti szintet. A villamos energia importvolumene több mint tizedével nőtt.

Az élelmiszerek, italok, dohánytermékek exportvolumene 3,9, az importé 6 százalékkal bővült 2013. január-októberhez képest. A kivitel több mint ötödét adó gabona- és gabonakészítmény kivitele - az utóbbi két hónapban jelentősen alatta maradt a bázishavi szintnek, ugyanakkor a teljes időszakot tekintve közel tizedével meghaladta azt. Dinamikusan bővült az állati takarmány (főként a kutya- és macskaeledel) exportja, továbbá a kávé, tea, kakaó, fűszer importja. A hús és húskészítmény termékkörben a baromfi-, illetve a sertéshús kivitele élénkült meg jelentősen, ez utóbbi termékkör esetében az orosz kivitel elmaradását a japán kiszállítások kompenzálták.

2014. január-októberben az export 79, az import 75 százalékát bonyolítottuk le az EU-tagállamaival. Ebben a viszonylatban a kivitel volumene 8,6, a behozatalé 13 százalékkal volt több, mint 2013 azonos időszakában. A többlet 6,7 milliárd euró (2062 milliárd forint) volt, ami 1347 millió euróval (319 milliárd forinttal) csökkent.

Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 0,9 százalékkal növekedett, az importé 2,4 százalékkal esett vissza 2013. január-októberhez képest. A külkereskedelmi mérleg hiánya ebben a viszonylatban 1,3 milliárd euró (413 milliárd forint) volt, 1107 millió euróval (306 milliárd forinttal) kevesebb, mint egy évvel korábban.

QP | Quality Placement