A Magyar Közlönyben megjelent rendelet kimondja: a Nemzeti Szociálpolitikai Intézetet a főigazgató vezeti, felette a munkáltatói jogokat az emberi erőforrások minisztere gyakorolja. A főigazgatót munkájában főigazgató-helyettes segíti. Az Intézet főigazgató-helyettesét is a miniszter nevezi ki és menti fel, felette az egyéb munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja.

A rendelet hosszasan sorolja az új Intézet feladatait. Ezek körébe tartozik - egyebek mellett - a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének biztosítása és a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, továbbá a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatókkal, intézményekkel és hálózatokkal kapcsolatos feladatok.

Az Intézet működteti a szociális ágazat képzési, koordinációs és vizsgaközpontját, valamint a Szociális Ágazati Portált is.