Ezzel együtt az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő szerzése érdekében nyugdíjjárulékot fizető, házastársuk külföldi munkavállalása idejére fizetés nélküli szabadságot igénybe vett személyek fizetés nélküli szabadságának tartama sem minősül jogosultsági időnek - olvasható a nyugdíjguru.hu portálon.

Az ítélet megértéséhez érdemes tudni, hogy a szolgálati idő nem azonos a Nők 40-hez szükséges jogosultsági idővel, miután a jogosultsági időre szigorúbb szabályozás vonatkozik: nem minden szolgálati idő számítható be a jogosultsági idő tartamába. A nők kedvezményes nyugdíjának összegét az összes megszerzett szolgálati idő figyelembe vételével állapítják majd meg, ha az érintett hölgy teljesíti a kedvezményes nyugdíj feltételeit.

A hölgyek kedvezményes nyugdíjához szükséges 40 évi jogosultsági időbe beszámít elsősorban a keresőtevékenységgel járó biztosítási, vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszony révén szerzett szolgálati idő (a Kúria idézett ítélete szerint nem minősül ilyennek a megállapodás révén szerzett szolgálati idő). Ennek a tartamnak kell alapesetben legalább 32 évnek lennie a szükséges 40 évből.

A Kúria döntése annak a lehetőségét zárja ki, ha valaki azzal próbálkozna, hogy a nők negyven év jogosultsági idővel igénybe vehető kedvezményes nyugdíjához még hiányzó időt a nyugdíjbiztosítási szervvel kötött szolgálati idő szerzésére vonatkozó megállapodással szeretné "kipótolni".  A megállapodás alapján fizetendő összeg nem kevés: a foglalkoztató szociális hozzájárulási adója (27 százalék) és az egyén által fizetendő nyugdíjjárulék (10 százalék) együttes összegéből tevődik össze. Ennek részleteiről itt olvashat.

A figyelembe nem vehető szolgálati időtartamok közé tartoznak - a Kúria ítéletében elemzett megállapodással szerzett idő mellett - a tanulmányi időszakok. Kivétel a szakmunkástanuló, szakközépiskolai tanuló kötelező nyári gyakorlata (jellemzően az adott év július 15. és augusztus 31. közötti időszakára vonatkozóan), amennyiben arra a TB nyilvántartásaiban bejelentési adat található, ideértve az egyéb tanulmányokat folytató személy nyári szünetben történő munkavégzésének időtartamát is.

Az az időszak, amely alatt egy hölgy fizetés nélküli szabadságon volt és egyidejűleg ösztöndíjasként felsőfokú nappali tanulmányokat folytatott, a nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító időként szintén nem ismerhető el. Szintén nem számít jogosító időnek az álláskeresési ellátások, valamint a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás, a passzív (a TB biztosítási jogviszony megszűnését követően folyósított) táppénzen töltött idő és az ápolási díj (amennyiben nem a saját súlyosan fogyatékos gyermekükről van szó)  folyósításának tartama sem. Utóbbit az érintett hölgyek nagyon nehezményezik - értékel Farkas András.