A portál olvasójának kérdése részletesen így szólt: Munkavállalónk, aki 1962.07.28-án született, igényelni szeretné a nők kedvezményes öregségi nyugdíját. A kormányhivatal egy 2018-ban indult adategyeztetési eljárás eredményeképpen 2017. 12. 31-éig 36 év 156 nap nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító idővel, ezen belül 30 év 133 nap keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idővel rendelkezik. 2018. évben 39 napot volt táppénzen, 2019-ben 12 táppénzes napja volt. 2020. évben nincs kieső idő, 2021. május 11-éig szintén nincs kieső idő. Kérdésem a következő: fenti idők alapján mikortól (2021. évben mely naptól) igényelheti a nők kedvezményes öregségi nyugdíját? Ha a fentiek alapján már korábban is jogosult lehetett volna erre az ellátásra, lehet-e visszamenőlegesen igényelni?

A szakértő válasza

A táppénzes időszak az általános nyugdíjra jogosító szolgálati idő, és a nők kedvezményes nyugdíjánál figyelembe vehető jogosultsági idő tekintetében sem minősül kieső időnek, azt mind az általános szolgálati idő, mind a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító időnek figyelembe kell venni. Ez alól kivétel a biztosítási jogviszony megszűnését követően igénybe vett úgynevezett passzív jogú táppénz időszaka. Passzív jogú táppénz igénybevételére egyébként 2011. június 30-áig volt lehetőség.

Az előzőekre való tekintettel a megkeresésében említett személy, amennyiben 2017. december 31-ét követően valóban folyamatosan munkaviszonyban áll, úgy legkorábban 2021. július 28-án tudja megszerezni a nők kedvezményes nyugdíjazásához szükséges 40 év jogosultsági időt.

Felhívom a figyelmét, hogy a nők kedvezményes nyugdíjazására jogosító idő eltérhet az általános nyugdíjnál figyelembe vehető szolgálati idő tartamától (munkanélküli segély, tanulmányok ide, passzív jogú táppénz időtartama ugyan szolgálati időnek minősül, de a nők kedvezményes nyugdíjazása tekintetében nem lehet jogosultsági időként figyelembe venni). Mivel a kedvezményes nyugdíj mértékének megállapításánál is a szolgálati idő tartamát veszik figyelembe, ezért annak igénybevételekor arra is célszerű figyelemmel lenni.

Például: a megkeresésében említett hölgy elvileg 2021. július 28-án szerezné meg a 40 év jogosultsági időt és az azt követő naptól igényelhetné a kedvezményes nyugdíjat. Ugyanakkor, ha a nyugdíjra jogosító szolgálati idejének tartama eltér a kedvezményes nyugdíjra jogosító idő tartamától és az előzőekben jelzett időpontban a szolgálati ideje például 40 év 361 nap lenne, a nyugdíj az átlagkereset 80 százaléka lenne. Ezzel szemben, ha továbbdolgozik és a kedvezményes nyugdíjat csak öt nappal később igényelné, úgy abban az esetben már 41 év szolgálati idővel rendelkezne, mely alapján a nyugdíj az átlagkereset 82 százaléka lenne.