Az állampapírok referenciahozama - hároméves futamidejű papírokat leszámítva - csökkent. A visszaesések 2 és 7 bázispont között mozogtak. A referenciaátlag 5,58 és 7,64 százalék között szóródott.