Az új lehetőséget tartalmazó jogszabály október elsején lép hatályba.

A kormány a hallgatói hitelrendszerről szóló 2012-ben hozott rendeletét egészítette ki a nyelvtanulási hallgató hitellel. A hitelt az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező vagy a hallgatói jogviszonyát szüneteltető hallgató, valamint a felsőoktatási intézményben záróvizsgát tett, de nyelvvizsga hiányában oklevéllel nem rendelkező hallgató veheti igénybe. A kölcsönt a Diákhitel szervezettől kell igényelni. Nem akadály az sem, ha valaki már betöltötte a 45. életévét az igényléskor (a normál diákhitelnél ez kizáró ok).

QP | Quality Placement

A jogosultsági feltételek fennállását a Diákhitel szervezet a hitelfelvevő által benyújtott nyilatkozatok és a hallgatói jogviszony-igazolás alapján ellenőrzi.

A nyelvtanulási hallgatói hitel legmagasabb összege 500 ezer forint, ami egy összegben vehető igénybe. A hitel kamata 2021. december 31-éig megegyezik a szabad felhasználású hallgatói hitelre meghatározott kamattal, ezen belül pedig a nyelvtanulási diákhitel kamatának kamatelemei a szabad felhasználású hallgatói hitelre meghatározott egyes kamatelemekkel. A nyelvtanulási hallgatói hitel 2022. január 1-jétől kezdődő kamatának és az azt követő kamatperiódusokban alkalmazott kamat meghatározására és közzétételére az alap-rendelet szabályai az irányadók.

A nyelvtanulási hallgatói hitel törlesztését a felvételét követő 12 hónap elteltével kell megkezdeni, havi egyenlő részletekben. A törlesztés időtartamát a hitelfelvevő a hitelszerződés megkötésekor választhatja meg években úgy, hogy ezen időtartam legalább 1 év és legfeljebb 5 év lehet.