A jelenleg hatályos Munka Törvénykönyve is kiemelt védelemben részesíti azokat az idősebb munkavállalókat, akik a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem töltötték ugyan be, de ehhez már kevesebb, mint 5 évük van csak hátra, vagyis 5 éven belül a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében öregségi nyugdíjra jogosultnak fognak minősülni.

A törvény kimondja, hogy ezeknek a dolgozóknak a határozatlan tartalmú munkaviszonyát a munkáltató kizárólag a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos meghatározott magatartásával indokolt felmondással szüntetheti meg. Ilyen indok pedig csak akkor merülhet fel, ha a munkavállaló a munkaviszonyából származó lényeges kötelezettséget szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy ha egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi - írja a D.A.S.

Azt, hogy mi alapozhatja meg ennek értelmében az idősebb munkavállalók munkaviszonyának megszüntetését, általánosságban igen nehéz lenne meghatározni, hiszen azt mindig az adott munkaviszony vonatkozásában kell megvizsgálni. Kétség kívül ebbe a körbe tartozik azonban, ha például egy gépjárművezető ittas állapotban jelentkezik munkára, vagy ha az ügyintéző goromba az ügyfelekkel és nem látja el a rábízott munkát. A törvényalkotó szándéka ezzel a rendelkezéssel egyértelműen az volt, hogy az úgynevezett "védett korban" lévők se dőlhessenek hátra és kaphassák meg a semmittevésért a fizetésükért, hiszen ez senkinek sem érdeke. Az idősebb dolgozók többletvédelme azonban kétség kívül indokolt.

Ez az eset is jól példázza azt, hogy nem szabad felülni a mendemondáknak és nem biztos, hogy a kollégák, barátok jobban ismerik a hatályos jogszabályokat, mint mi magunk. Épp ezért semmit ne vegyünk készpénznek, amit valamikor valakitől hallottunk. Mindig járjunk utána, igaz-e a hír, és csak kellő körültekintés mellett, megbízható forrásokra támaszkodva higgyük el a kapott tájékoztatást.