A nyugdíjtörvény szerint, ha a kötelezett a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére történő, jogszabályban meghatározott bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási , illetve a nyugdíjbiztosítási feladatok ellátásával kapcsolatos egyéb kötelezettségét nem teljesíti,vagy késedelmesen teljesíti, illetve annak nem az előírt módon tesz eleget, mulasztási bírságot köteles fizetni.

A bírság összegének nagyságrendje az adott jogsértő magatartás körülményeinek mérlegelésével kerül meghatározásra a törvényben foglalt összeghatárok figyelembevételével. Az összeghatár keretei közötti bírságolásnál lehetőség van a mulasztás súlyának, esetleges gyakoriságának, a mulasztó magatartásának figyelembe vételére, értékelésére - olvasható az adó.hu portálon..

Hosszú évekig változatlan volt a mulasztási bírság nagyságrendje a nyugdíjbiztosítási területen, Az összeg 10 ezer forinttól 100 ezer forintig, a jogsértés egy éven belüli ismételt megállapítása esetén 200 ezer forintig terjedt.

2021. január 7-től módosult a szankció: 50 ezer forinttól 500 ezer forintig, a jogsértés egy éven belüli ismételt megállapítása esetén 1 millió forintig terjedő összegben meghatározva a mulasztási bírság összegét.

A jogszabály módosítást a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXVIII. törvény 46.§-a tartalmazza. A bírságot változatlanul az ügyben eljárt nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez kell befizetni.

A mulasztási bírság összegének megfizetésével kapcsolatos fizetési nehézség esetén továbbra is lehetőség van a mulasztási bírságtartozás méltányosságból történő mérséklésére, elengedésére, részletfizetés vagy fizetési halasztás engedélyezésére.