Saját jogú nyugellátásban részesülő személy- ideértve azt a személyt is, akinek ellátása szünetel - nyugellátását saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatása, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként végzett kiegészítő tevékenysége alapján a naptári évben elért nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem összege egy tizenketted részének 0,5 százalékával növelni kell - olvasható az Adó.hu-n.

Korábban a 0,5 százalékos mértékű nyugdíjnövelést legalább 365 nap nyugdíjjárulék fizetéssel fedezett időszakot követően lehetett kérelmezni, jelenleg azonban ez az időkövetelmény már nem áll fenn, bármilyen rövid növelésre jogot adó időtartam után a növelés megállapítható. Ennek a változásnak igen sokan örülnek, mert nagyon sok esetben a nyugdíj melletti foglalkoztatás nem folyamatosan megszakítás nélkül történt hanem időszakosan. Így 365 nap járulékfizetéssel fedezett időszakot nagyon nehéz volt összegyűjteni.

Még 2017. január 1-től sokkal egyszerűbbé vált az eljárás, a korábbi kérelemre történő nyugdíjnövelés helyébe hivatalból történő növelés megállapítás lépett. A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv hivatalból állapítja meg a nyugdíjjárulék alapot képező kereset, jövedelem megszerzését követő év szeptember 30-ig illetve meghatározott esetben október 31-ig.

Szeptember 30-ig történik a nyugdíjnövelés megállapítása, ha kizárólag munkaviszonyból, illetve azzal egy tekintet alá eső alkalmazotti jogviszonyból (például közalkalmazotti jogviszonyból) származik a kereset, jövedelem. Minden más esetben (például egyéni vállalkozói, társas vállalkozói jogviszony) a növelés megállapítása október 31-ig történik meg. Azok számára is, akik 2016. december 31-ig nem kérték a 2016-os évet megelőző kereseteik, jövedelmeik alapján a nyugdíjnövelés megállapítását a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv hivatalból végezte el a növelést.

A nyugdíjnövelés visszamenőleges összeggel a növelésre való jogosultság megszerzésének napjától járó, az időközi nyugdíjemelések mértékének növelt összegben kerül folyósításra. Ez az utólagos, hivatalbóli megállapítás annyira teljes körű, hogy azokban az esetekben is megtörténik, amikor a nyugdíjas személy kért nyugdíjnövelést a nyugdíjasként elért keresete alapján, de kifelejtett néhány rövidebb, kis összegű foglalkoztatást a kérelemből.

Sokaknak az idei lesz az utolsó alkalom

Jövőre változik a 0,5 százalékos nyugdíj növelésre jogosultak köre. a 2019-es járulék kedvezmény bevezetése hatásaként már csak azok a nyugdíj mellett keresőtevékenységet folytató nyugdíjasok fognak a 0,5 százalékos nyugdíjnövelésben részesülni 2019-ben elért keresetük után, akik nyugdíjjárulék alapjául szolgáló, azaz nyugdíj járulék köteles keresettel rendelkeznek, például megbízási szerződés keretében tevékenykedtek.

Akik a járulék kedvezménnyel érintett, a Munka törvénykönyve szerinti munkaviszonyban dolgoznak, mivel nem fizetnek nyugdíjjárulékot, azaz a kereset nem nyugdíjjárulék alapjául szolgál, a 0,5 százalékos nyugdíjnövelésre nem szereznek jogot ezután a jövedelem után, nettó keresetük lesz magasabb a járulékmentesség miatt megmaradó összeggel - írja az Adó.hu.