Csütörtökön jelentek meg a novemberi kiegészítő nyugdíjemelésről és az egységesen 80 ezer forint nyugdíjprémiumról szóló kormányrendeletek. Ezek egy plusz meglepetést is tartalmaznak az eddig ismert tényekhez képest: a kiegészítő nyugdíjemelés mértéke 1,2 százalékos lesz 0,7 százalék helyett.

De milyen nyugellátás és nyugdíjszerű egyéb ellátás után jár a novemberi pluszpénz?

A portálon emlékeztetnek, hogy a vonatkozó kormányrendelet szerint a nyugdíjtörvény alapján 2021. november 1-jétől, 2021. január 1-jei visszamenőleges hatállyal 1,2 százalékkal hivatalból kell emelni:

1. az öregségi nyugdíjat (ideértve természetesen a nők kedvezményes nyugdíját is),

2. az özvegyi nyugdíjat,

3. a szülői nyugdíjat,

4. az árvaellátást,

5. a baleseti hozzátartozói nyugellátást,

6. a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,

7. a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,

8. a korhatár előtti ellátást,

9. a szolgálati járandóságot,

10. az átmeneti bányászjáradékot,

11. a táncművészeti életjáradékot,

12. a rokkantsági ellátást,

13. a rehabilitációs ellátást,

14. a baleseti járadékot,

15. a bányászok egészségkárosodási járadékát,

16. a fogyatékossági támogatást,

17. a vakok személyi járadékát,

18. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,

19. a polgármesterek közszolgálati járadékát,

20. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,

21. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,

22. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,

23. a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokat,

24. a házastársi pótlékot,

25. a házastárs után járó jövedelempótlékot,

26. a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot és

27. az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket, amelyeknek a nyugdíjtörvény 62. paragrafusában foglaltak szerinti emelését kormányrendelet elrendeli, és amely után a jogosultnak a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. január havi emeléséről szóló 538/2020. (XII. 2.)Korm. rendelet 1.paragrafusa alapján emelés (a továbbiakban: januári emelés) járt.

Ha egy személy részére egyidejűleg több, a fentiekben felsorolt és emelendő ellátást folyósítanak, az ellátások emelése külön-külön megtörténik.

A 2021. novemberi kiegészítő emelés megilleti a 2020. december 31-ét követő időponttól megállapított vagy folyósított saját jogú ellátásban részesülő személyt is, ha ezt az ellátását a 2021. januári emelésre jogosító ellátása helyett, újraszámítás nélkül folyósították tovább, vagy a januári emelésre jogosító ellátása megszűnését követő naptól újraszámítás nélkül állapították meg.

Hasonlóképpen megilleti a novemberi kiegészítő emelés azt a 2020. december 31-ét követő időponttól megállapított rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban, vagy bányászok egészségkárosodási járadékában részesült személyt is, akinek az ellátását a 2021. januári emelésre jogosító rokkantsági ellátásának, rehabilitációs ellátásának, baleseti járadékának vagy bányászok egészségkárosodási járadékának a megszűnését követő naptól állapították meg.

Az emelésre való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több, a fentiek szerinti változás következett be.