A bejelentési kötelezettség minden olyan adatra, tényre kiterjed, amely a nyugellátásra való jogosultságot, vagy az ellátás folyósítását érinti. A bejelentési kötelezettség tizenöt napon belül teljesítendő a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához - olvasható a portálon.

Ennek keretében be kell jelenteni a névváltozást, a lakóhely vagy tartózkodási hely megváltozását, a kilencven napot meghaladó külföldi tartózkodás esetén a külföldi címet, valamint a szabadságvesztés, előzetes letartóztatás tényét. A bejelentési kötelezettség az ellátás folyósíthatósága érdekében kiterjed folyószámlára utalás esetén a számlaszám változás bejelentésére is.

Figyeljünk a bejelentési kötelezettség teljesítésére, mert ha a nyugellátás folyósítására a nyugdíjfolyósító szerv ügykörén kívüli okból azért nem kerülhet sor, mert a folyósítási cím és a fizetési számlaszám ismeretlen, illetve a kiutalt ellátás a megadott folyósítási címről, vagy fizetési számláról visszaérkezik, és az ellátás kiutalásához szükséges intézkedések sem vezetnek eredményre, vagy az ellátásban részesülő személy ismeretlen helyen tartózkodik, a nyugdíjfolyósító szerv az ellátás folyósítását megszünteti.

A nyugdíjfolyósító a jogosultság tényének későbbi bizonyítása esetén intézkedik az ellátás újbóli folyósítása, valamint a nem folyósított ellátás visszamenőleges, legfeljebb öt évre járó időközi emelésekkel növelt összegének kiutalásáról. Árvaellátás esetén az iskolai tanulmányok megszakítását, illetve az iskolaváltást is be kell jelenteni a tizenhat éven felüli, tanulmányai miatt ellátásban részesülő árva esetén.

A bejelentés a folyósítási törzsszám feltüntetésével teendő meg. A Magyar Államkincstár honlapján található formanyomtatványok segítenek a szükséges adatok megadásában.

Teendők elhalálozás esetén

A nyugellátásban részesülő személy elhalálozását, és annak időpontját a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezen hozzátartozók hiányában az örökös, vagy a nyugellátás felvételére jogosult más személy tizenöt napon belül köteles bejelenteni a nyugdíjfolyósító szervnek.

A halál napját magában foglaló hónap végéig járó fel nem vett nyugellátás felvételére is ezek a személyek, ebben a sorrendben jogosultak.

A fel nem vett ellátást a hozzátartozók a fenti sorrendben a halálesetet követő egy éven belül, ha a felvételre az örökös jogosult, a hagyatéki végzés jogerőre emelkedése napjától számított egy éven belül vehetik fel - írja Molnárné Balogh Márta.