Aki a nyugdíjat jogalap nélkül vett fel, köteles azt visszafizetni, ha a nyugellátás jogalap nélküli megállapítása, folyósítása vagy felvétele neki felróható. Aminek akár több oka is lehet - derül ki a Profitline cikkéből. 

A portál felsorolása szerint előfordulhat ez felróhatóság hiányában is, például a közigazgatási bíróság ítélete alapján folyósított nyugellátást, ha a Kúria felülvizsgálati eljárásban úgy dönt, hogy a nyugellátás megállapítása vagy folyósítása nem volt jogszerű. De akár a nyugdíjelőleget, illetve annak egy részét, ha a nyugellátás iránti kérelmet elutasítják, vagy végül alacsonyabb összeget állapítanak meg.

Ugyanígy visszafizetési kötelezettség van akkor is, ha a megállapított nyugellátás mellett a nyugdíjfolyósító szerv másik ellátást is utalt: ilyenkor visszamenőlegesen csökkenteni kell a tételt, amely ugyanarra az időszakra került folyósításra, ha a jogosultat a két ellátás egyidejűleg nem illethette volna meg. Ha ez nem oldható meg, akkor nem csökkentik a jogalappal felvett juttatást, hanem visszafizetést írnak elő.

Nemcsak maguk a nyugdíjasok, de a foglalkoztatók is hibázhatnak úgy, hogy kötelezhetők a megtérítésre. Ha esetükben a nyugellátás jogalap nélküli megállapítása vagy folyósítása az ő mulasztásuknak, valótlan adatszolgáltatásuknak vagy egyéb felróható magatartásának a következménye. Ha több munkáltató is hibázott, akkor rajtuk egy egyetemleges felelősséget jelent.

Ha a nyugellátás jogalap nélküli megállapítása, folyósítása vagy felvétele a foglalkoztatónak vagy egyéb szervnek, személynek és a nyugellátásban részesülőnek is felróható, a jogalap nélkül felvett nyugellátást közrehatásuk arányában kötelesek megtéríteni, illetve visszafizetni. Ha a közrehatások aránya nem állapítható meg, a foglalkoztatót vagy egyéb szervet, személyt és a nyugellátásban részesülőt egyetemlegesen kell megtérítésre, illetve visszafizetésre kötelezni - írja a portál, hozzátéve, hogy a megállapított kötelezettség nem módosítható amiatt, mert valamelyik kötelezettet terhelő rész nem hajtható be, vagy azt mérsékelték vagy elengedték.

Viszont fontos: ha a jogalap nélkül felvett ellátás teljes összege nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, a visszafizetést és a megtérítést nem kell elrendelni.

Az is előfordulhat, hogy a nyugdíjas kárára történt hiba, vagy ő menetközben még jogosultsági időt szerzett. Ilyenkor kérhető az újraszámítás, amelyről ebben a cikkben írtunk.