A hivatalból indult adategyeztetési eljárás a nyugdíjtörvény 96/B-D §-ainak rendelkezései szerint zajlik: egy-egy ötéves korcsoport kiértesítésére a 2019-es jogszabály változás következtében a korábbi két év helyett három éves időtartam áll rendelkezésre - hívja fel a figyelmet a portálon Molnárné Balogh Márta, tb-szakértő. Nem vesznek részt a hivatalbóli eljárásban azok,

  • akiknek szolgálati idejét 2009. december 31-ét követően határozattal már megállapították, vagy ilyen eljárásuk folyamatban van,
  • akik részére öregségi nyugdíjat, korhatár előtti ellátást vagy más szolgálati idő alapján kiszámított ellátást megállapítottak, vagy ilyen eljárásuk folyamatban van,
  • vagy akik részére az egyeztetési eljárást már korábban (pl. kérelem alapján) megindították.

Akiket nem érint a hivatalbóli adategyeztetési eljárás - 1955. előtt született személyek - vagy bármilyen oknál fogva az egyeztetési ütemtervben számukra szereplő időpont előtt van szükségük egyeztetett adataik ismeretére, kérelmet nyújthatnak be az adategyeztetési eljárás lefolytatása iránt.

A kérelem csak elektronikus úton nyújtható be. Továbbra is lehetőség van hatósági bizonyítvány igénylésére a megszerzett szolgálati időről, a Nők 40 kedvezményes nyugellátásához szerzett jogosultsági időről. Az adategyeztetés során az első egyeztetett időszakot követően eltelt időszak adatai is egyeztetésre kerülnek újabb hivatalbóli eljárás keretében.

A 2019-es jogszabálymódosítás következtében erre az újabb egyeztetésre a korábbi két év helyett négy év múlva kerül sor. Az 1955-56-ban születettek részére erre az újabb egyeztetésre nem kerül sor, ők 2019-ben, illetve hamarosan betöltik nyugdíjkorhatárukat, így az újabb egyeztetés összetalálkozik a nyugdíjigényléssel.

Az 1957-59-ben születettekkel 2019. december 31-ig kell lefolytatni az újabb egyeztetést. Amire figyelni célszerű:

  • az adategyeztetési eljárás elején a kimutatást vehetjük kézhez.
  • a dokumentumon szerepel az egyeztetésre kerülő szolgálati időszak kezdete és vége.
  • figyeljünk erre a dátumra, az ezt követő időszak a későbbiekben kerül vizsgálatra.

Korrigálhatjuk a hivatal észrevételeit

A biztosított, volt biztosított a szolgálati időket tartalmazó értesítés vele való közlését követően jelzi a nyugdíjbiztosítási feladatokat ellátó igazgatási szerv részére azokat az általa ismert adatokat, melyeket a nyilvántartás nem tartalmaz, vagy amelyek nem egyeznek meg a nyilvántartott adatokkal.

Az adó.hu szakértője szerint nagyon fontos, hogy gondosan tekintsük át a kapott szolgálati idő kimutatás idősorait, ha hiányzik egy foglalkoztatási időszak, mindenképpen tegyünk írásbeli észrevételt erre nézve, és ha rendelkezünk okirattal erre az időszakra, vagy egyéb bizonyítékkal, azt mellékeljük az észrevételekhez - amelyhez egy válaszlevél űrlapot is küld a hivatal.

Az adategyeztetési eljárás megindításakor a nyugdíjbiztosítási feladatokat ellátó igazgatási szerv a társadalombiztosítási nyilvántartásba a foglalkoztatók által bejelentett biztosítási idő és nyugdíjjárulék köteles jövedelem adatokkal rendelkezik, mert ebbe az adatbázisba ezeket az adatokat kellett a jogszabályi előírás szerint bejelenteni.

A szolgálati időnek minősülő egyéb, nem járulékfizetéssel szerzett időszakok ekkor még nem szerepelnek a nyilvántartásban, mert azokat az érintett személy ismeri, az igazolásukhoz szükséges dokumentumokkal ő rendelkezik. Ennek további részleteiről az adó.hu-n olvashat.