A visszamenőleges hatályú rendelkezés a hivatalból történő adategyeztetési eljárás ütemtervét módosította. Így 2020. január 1-jétől a korábbi, születési évek szerinti adategyeztetési ütemezés helyébe lépve a jogszabály a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére a nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően három évvel történő hivatalból lefolytatásra kerülő adategyeztetési eljárás indítási kötelezettséget ír elő - olvasható az adó.hu portálon.

Továbbra is változatlanul lehetőség van arra, hogy ha bármilyen oknál fogva a fenti időpont előtt van szükség az adatok ismeretére, kérelem kerüljön benyújtásra az adategyeztetési eljárás lefolytatása iránt.

A kérelem csak elektronikus úton nyújtható be.

Az adategyeztetési eljárás során – akár kérelemre, akár hivatalból indul – a nyugdíjbiztosítási feladatokat ellátó igazgatási szerv határozatban rögzíti az egyeztetett szolgálati időt, a nők negyven év kedvezményes nyugellátásához szerzett jogosultsági időt, ezen belül a keresőtevékenységgel szerzett jogosultsági időt, és a foglalkoztatói, valamint járulékfizetéssel kapcsolatos adatokat.

A 2021. július 1-jétől hatályos jogszabály módosítás rendezi azt a helyzetet, amikor az egyeztetési eljárás során kiadott, véglegessé vált határozatban elismert szolgálati idő, jogosultsági idő utólagos módosítása válik indokolttá.

A nyugdíjtörvény új, (10) bekezdéssel egészül ki, mely szerint az igazgatási szerv újra megállapítja a véglegessé vált határozattal megállapított szolgálati idő, jogosultsági idő tartamát, ha azt jogszabálysértően állapították meg, és a határozatot közigazgatási bíróság még nem bírálta el, vagy az újra megállapítás az azóta tudomására jutott tények, adatok, bizonyítékok alapján indokolt.

Az újra megállapítás fordított esetben, szigorú korlátok szerint is megtörténhet.

A nyugdíjtörvény új, (11) bekezdése szerint az igazgatási szerv a véglegessé vált határozattal megállapított szolgálati idő, jogosultsági idő tartamát a biztosított, volt biztosított számára kedvezőtlenebb módon újra megállapítja, ha a szolgálati idő, jogosultsági idő tartamát jogszabálysértően állapították meg, és a határozatot közigazgatási bíróság még nem bírálta el.

Ez a kedvezőtlenebb újra megállapítás azonban csak egy ízben, a döntés véglegessé válásától számított öt éven belül lehetséges.

A nyugdíjtörvény 96/E paragrafusa szerint a biztosított, volt biztosított megszerzett szolgálati idejéről, a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátásához szerzett jogosultsági idejéről, és az adategyeztetési eljárás során közlésre kerülő további adatairól hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti.

Meghatározott esetben (ha a biztosított, volt biztosított a nyilvántartásban nem szereplő szolgálati idő, jogosultsági idő elismerését is kéri, vagy 1955-től született és vele egyeztetési eljárást nem folytattak le), a hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárást fel kell függeszteni, és hivatalból egyeztetési eljárást kell lefolytatni.