A nyugdíjelőleg megállapítására kétféle esetben is sor kerülhet. Egyrészt minden év elején a január 1. és az év márciusában megjelenő valorizációs szorzószámok közötti időszakban benyújtott nyugdíjigények esetén is nyugdíj előleg megállapítása történik a nyugdíj összegének végleges kiszámításához szükséges valorizációs szorzószámok közzétételéig - olvasható az Adó.hu portálon.

Másrészt olyan esetekben is ez történhet, amikor egyéb okból hosszabb ideig tart a nyugdíj összegének meghatározása. Mivel a nyugdíj megállapítása iránti eljárás, amelynek során a nyugdíjjogosultság megállapítása és a nyugdíj összegének kiszámítása is történik sokszor nem egyszerű folyamat, szükség lehet előleg megállapítására. (Amint valamennyi adat rendelkezésre áll a nyugdíj összegének végleges kiszámításához, az erről szóló határozat kiadásra kerül.)

Ennek számos oka lehet, leggyakrabban talán az, hogy a nyugdíj összegének kiszámításához alapul szolgáló jövedelmek, keresetek összegyűjtése során egy régebbi időszakra vonatkozó munkabér beszerzése nehézségekbe ütközhet, például az akkori munkáltató megszűnése miatt. (A nyugdíj összegét az 1988. január 1-től a nyugdíj megállapítás napjáig elért keresetekből kell meghatározni.) Mindkét fenti esetben, ha a nyugdíjjogosultság megállapítható, nyugdíj előleg folyósítására kerül sor.

A nyugdíjtörvény szerint, ha a nyugellátásra jogosultság kétséget kizáróan fennáll, a nyugellátás összege azonban a tárgyévi valorizációs szorzószámok hiánya, adatok hiánya vagy egyéb ok miatt az igénybejelentéstől számított 30 napon belül várhatóan nem határozható meg, akkor a rendelkezésre álló adatok alapján az igénylő részére előleget kell megállapítani és folyósítani. A nyugellátás megállapításakor a nyugellátás összegébe a folyósított előleget be kell számítani.

A nyugdíjelőleget határozattal kell megállapítani. Jó tudni, hogy a nyugdíjigénylő a nyugdíjelőleget megállapító határozatban és a nyugellátást megállapító határozatban egyaránt feltüntetett megállapításokat a nyugellátást megállapító határozattal szembeni jogorvoslat során akkor is vitathatja, ha a nyugdíj előleget megállapító határozattal szemben nem élt jogorvoslattal.

A nyugdíjjogosultság megállapításáról szóló hatósági döntés nemcsak azt tudja igazolni, hogy a nyugdíjjogosultság fennáll, és nyugdíjelőleg fizetendő, hanem több olyan kérdés rendezésére is módot ad, amely az igénylő számára igen fontos lehet.

Az egyik ilyen nagyon lényeges mozzanat az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság továbbítása az egészségbiztosítási feladatokat ellátó igazgatási szerv felé. A másik fontos intézkedés az ellátottak utazási utalványának megküldése a nyugdíjigénylő, immár nyugdíj jogosult részére - írja az Adó.hu.