A kérdés részletesen így hangzik: 2019 szeptemberében kaptam határozatot öregségi nyugdíjam (nők 40) összegéről. 2020. 04. 03-án munkáltatóm jutalmat vagy prémiumot utalt a 2019. 01. 01. - 2019. 08. 15-éig terjedő munkaviszonyomra tekintettel, melyről "Adatlap 2020 a munkáltatótól származó jövedelemről, adó- és adóelőleg-levonásról a munkaviszony megszűnésekor" címmel szja-elszámolást küldött, amelyen feltüntette a munkaviszony megszűnésének tavalyi időpontját. A bruttó összeget 15 százalék szja és összesen 18,5 százalék járulék terhelte. Kérdéseim a következők:

  • Szja szempontjából az összeg 2020-as jövedelemnek számít-e?
  • Tekintettel arra, hogy a kifizetés egy korábbi időszakra vonatkozott, a levont nyugdíjjárulék jogosít-e az öregségi nyugdíjam újraszámítására?
  • A két kérdés függetlenül kezelendő-e? Lehet-e az szja 2020-as, a járulék 2019-hez tartozó?

A szakértő válasza

Szja szempontjából az összeg 2020-as jövedelemnek számít, amelynek adójával szemben érvényesíthetők az szja-törvény szerinti kedvezmények (nyesz, önkéntes nyugdíjpénztár, súlyos fogyatékossági).

Ettől függetlenül a társadalombiztosítás ellátásairól szóló törvény (régi Tbj.) végrehajtását segítő kormányrendelet értelmében a biztosítással járó jogviszony megszűnését követően, e jogviszony alapján kifizetett járulékalapot képező jövedelmet úgy kell figyelembe venni, mintha annak kifizetésére a jogviszony megszűnése napján került volna sor, illetve az esedékességet követő időpontban kifizetett járulékalapot képező jövedelmet a régi Tbj. szerinti járulékfizetési kötelezettség megállapításánál arra az évre (időszakra) kell figyelembe venni, amely évre (időszakra) azt kifizették.

Mivel nyugdíjjárulék-köteles jövedelemről van szó, amely nyugdíj alapjául szolgáló jövedelemnek minősül, és amely a nyugellátás összegének a megállapítása során még nem került beszámításra,

az érintett kérheti nyugdíja összegének újbóli megállapítását