2012. óta találkozunk azzal az általános szabállyal, hogy öregségi nyugdíjat csak a nyugdíjkorhatár betöltésétől lehet igénybe venni. Ez alól a rendelkezés alól a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátása képez kivételt, amely életkorra tekintet nélkül öregségi teljes nyugdíjat jelent az előírt feltételek megléte esetén - emlékeztet az adó.hu-n megjelent cikkében.

Ha ezt a kedvezményes nyugellátást igénybe veszi a hölgy, a nyugdíjkorhatár ezt követő betöltése már semmilyen változást nem fog jelenteni nyugdíja számára, annak újraszámítása még akkor sem fog megtörténni, ha keresőtevékenységet folytat a nyugdíj mellett.

QP | Quality Placement

Az öregségi nyugdíj "első ízben" történő megállapítása mellett azonban előfordulnak olyan esetek is, amikor egy korábbi ellátásban részesülő személy betölti a nyugdíjkorhatárát annak folyósítása során. Kétféle helyzetben is bekövetkezhet ez az esemény, egyrészt a korhatár előtti ellátásban részesülőknél, másrészt a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülőknél.

Nyugdíjkorhatár betöltése előtti ellátásban részesülő személyek

2012 előtt többféle okból,többféle jogcímen volt lehetőség a nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően öregségi nyugdíjat igénybe venni (például hosszú szolgálati idő alapján előrehozott öregségi nyugdíjat,vagy csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjat).

Ezek az ellátások a módosuló szabályokra tekintettel 2012. január 1-től korhatár előtti ellátásként kerültek tovább folyósításra az érintett személy nyugdíjkorhatár eléréséig. Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésétől az ellátás változatlan összegben öregségi nyugdíjként kerül továbbfolyósításra.

A korhatár előtti ellátások folyósítása mellett korlátozott összeghatárig lehet keresőtevékenységet folytatni is. Ez a jövedelemhatár évente a minimálbér tizennyolcszoros összege, 2019-ben 2 682 000 forint.

A korhatár előtti ellátás mellett folytatott kereső tevékenységgel az érintett személy szolgálati időt szerez nyugdíjjárulék fizetése alapján. Ha a korhatár előtti ellátás folyósításának időtartama alatt legalább 365 nap szolgálati időt szerez az érintett személy, öregségi nyugdíjkorhatárának betöltésétől, amikortól a korhatár előtti ellátását már öregségi nyugdíjként kapja, kérheti öregségi juttatásának ismételt megállapítását. Az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítása a nyugdíjkorhatár betöltését követő hat hónapon belül kérhető. A határidő esetleges elmulasztása esetén igazolási kérelemmel lehet élni.

Az ismételt megállapításhoz szükséges szolgálati idő 2012. január 1. és a nyugdíjkorhatár betöltését megelőző nap közötti időben szerezhető. A kezdő időpont azért ez a nap, mert ettől az időponttól lépett hatályba a korhatár előtti ellátásokról szóló jogszabály.

Ha az ismételten megállapított öregségi nyugdíj összege magasabb, mint a korhatár betöltésétől öregségi nyugdíjként folyósított összeg, a jövőben ez kerül folyósításra.

Megváltozott munkaképességű személyek nyugdíjkorhatár betöltése

Azok a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesült személyek, akik 2012. január 1-jén - az 57. életévüket már betöltötték, választási lehetőséggel rendelkeznek. Az 1955. január 1-je előtt született és 2011. december 31-én I., II. vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesült személyek a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől kérhetik, hogy rokkantsági ellátásuk a nyugdíjkorhatár betöltését követően öregségi nyugdíjként kerüljön továbbfolyósításra.