A jogszabály a nyugdíjtárgyú törvények kapcsán elsősorban jogalkalmazói észrevételek alapján pontosításokat, kiegészítéseket tartalmaz. Ezek között szerepel például az, hogy a nyugdíjkorhatárhoz közel álló, 1955-ben vagy 1956-ban születettek esetében az ismételt adategyeztetést nem kell elvégezniük a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró járási vagy fővárosi kerületi hivataloknak, hogy ezzel is tehermentesítsék azokat.

Az 1957-1959-ben születettek esetében pedig ezt a megismételt egyeztetési eljárást - a biztosítási jogviszonyra, keresetre, nyilvántartásba bejelentett adatokra vonatkozó, két év múlva megismételt egyeztetést - 2019. december 31-éig kell lefolytatni.

Egy másik módosítás azt rögzíti, hogy a nyugellátás és a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított más ellátás olyan fizetési számlára folyósítható, amely felett a jogosultnak vagy törvényes képviselőjének rendelkezési joga van. A törvényjavaslat indoklása szerint az esetleges visszaélések elkerülése érdekében a joggyakorlat megköveteli, hogy a nyugdíjasnak rendelkezési joga legyen azon számla felett, amelyre a nyugdíját folyósítják. A törvényjavaslat ezt a gyakorlatot emeli törvényi szintre.

A kép forrása: Pixabay.