A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben öregségi nyugdíj két esetben állapítható meg. Az egyik az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésétől, a másik - kizárólag a nők esetében - nyugdíjkorhatártól függetlenül, a Nők40 öregségi nyugdíja, amennyiben az érintett személy rendelkezik legalább 40 évi jogosultsági idővel - olvasható a portálon.

A vonatkozó jogi szabályozás meghatározza, hogy nyugellátás attól a naptól állapítható meg, amely napon a jogosultsághoz szükséges feltételek bekövetkeznek. A jogosultsági feltételek, attól függően, hogy a nyugdíj a korhatár betöltésére tekintettel vagy a nők kedvezményes nyugdíja kerül megállapításra, az alábbiak:

  • Nyugdíjkorhatártól függő öregségi nyugellátás esetén az adott személy irányadó öregségi nyugdíjkorhatárának betöltése, a jogszabályban meghatározott szolgálati idő - öregségi teljes nyugdíj esetében 20 év, öregségi résznyugdíj esetében legalább 15 év - megszerzése, valamint azon a napon, amelytől kezdődően a nyugellátás megállapításra kerül, az érintett személy ne álljon biztosításra kötelező jogviszonyban.
  • A nők kedvezményes nyugdíjazása tekintetében a jogszabályban meghatározott 40 évi jogosultsági idő megszerzése, valamint a biztosítási jogviszony hiánya.

A legtöbb probléma a biztosítási jogviszony fennállására vonatkozó feltétel - a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerinti biztosítással járó jogviszonyban nem áll - teljesítésével szokott adódni, ugyanis számos esetben az érintett személy elfeledkezik arról, hogy a főállású munkaviszonya mellett, esetleg egyéb a fenti szabályozás alá tartozó jogviszonya is fennáll - például megbízás alapján is biztosított -, márpedig ebben az esetben nem szerez jogosultságot a munkaviszonya megszűnése napjától az igényelt nyugellátásra.