Az EU lakosságának harmada 55 év feletti. A nyugdíjrendszerek fenntarthatóságát a lakosság elöregedésén túl az állami költségvetések szűkössége is fenyegeti. A nyugdíjak biztosítása ugyan a tagállamok feladata, de a stabilitási és reformprogramok keretében szükség van uniószintű egyeztetésre - mondta az állásfoglalásért felelős Ria Oomen-Ruijten (néppárti, Hollandia) képviselő a vita során.

Az Európai Bizottság 2012-ben megjelent, a nyugdíjrendszerek kérdését áttekintő jelentésével egyetértésben a képviselők a többpilléres nyugdíjrendszer megőrzése vagy bevezetése mellett foglaltak állást - közölte az EP magyarországi tájékoztatási irodája. Az ilyen rendszerben az első pillér a különböző állami nyugdíjakat, a második pillér a kollektív szerződésekben vagy munkaszerződésekben meghatározott, a munkáltató által biztosított nyugdíjat, a harmadik pillér pedig a magánnyugdíjpénztárakban halmozódó nyugdíjat jelenti. A gazdasági és pénzügyi válság következtében kiderült, hogy az állami felosztó-kirovó és a tőkefedezeti rendszer egyaránt sebezhető - közölte az Európai Parlament tájékoztatási irodája.

Az állami nyugdíjaknak még akkor is legalább tisztességes megélhetést kell biztosítania, ha hosszú távon alacsony növekedésre, emiatt költségvetési megszorításokra lehet számítani, jelentették ki a képviselők. Az állami nyugdíj a nyugdíjasok legfontosabb jövedelemforrása, fogalmazott a Parlament, hiányolva, hogy a bizottsági anyagban nem szerepel konkrétan a legalább a szegénység ellen védelmet nyújtó állami pillér fontossága. A képviselők a gazdasági válság által leginkább sújtott országok drasztikus nyugdíjcsökkentései miatt is sajnálatukat fejezték ki. Ezek a lépések sok nyugdíjast szegénységbe taszítottak.

A korai nyugdíjazás kivezetésével vagy a nyugdíjkorhatáron túli munkavállalás lehetőségének biztosításával növelhető a foglalkoztatottak száma. A foglalkoztatottak számának növekedésével könnyebben finanszírozható a tisztességes megélhetést biztosító és fenntartható nyugdíjrendszer. Az állásfoglalás szerint az egész Unióban garantálni kell a külföldön munkát vállalók számára a nyugdíjjogosultság-szerzést és a jogosultság megőrzését.

QP | Quality Placement