A felmérésből az is kiderül, a pedagógustársadalom elöregedése az egész régióban komoly probléma. A magyar tanárok átlagéletkora 47,6 év, a hazai válaszadók csaknem fele elmúlt 50 éves, miközben a 30 alattiak aránya még az öt százalékot sem érte el. Az összesített átlag egyébként 44 év, a legidősebbek pedig a "49,1 éves" észt tanárok. Ha csak a térségünket nézzük, nem állunk túl jól: a csehek, szlovákok, osztrákok, szlovének és románok korfája is kedvezőbb a miénknél - olvasható a lapban.

A magyar pedagógustársadalom 79 százaléka nő, szemben a 68 százalékos OECD átlaggal. Valamivel kiegyenlítettebb a nemek aránya az intézményvezetők között, ahol 63 százalékos a nők túlsúlya itthon, bár ez a 47 százalékos nemzetközi átlaghoz képest még mindig sok.

A magyar pedagógusok szakmai felkészültsége minden vizsgált ponton meghaladja az OECD- átlagot, többek között tanulásszervezésben, szaktárgyi és általános pedagógiai felkészültségben, tantárgyakon átívelő képességek fejlesztésében is. Ugyanakkor  az infokommunikációs eszközök használatát tekintve és a multikulturális vagy többnyelvű környezetben való tanítás terén kevésbé érzik magukat felkészültnek, bár még így is átlag feletti a teljesítményük.