Nem változott a hatodikos, nyolcadikos és tizedikes diákok matematikai és szövegértési készsége az előző évekhez képest a 2018-as kompetenciamérés eredményeiből. A szakközépiskolások eredményei viszont továbbra is tragikusak.  Az átlagok mögött hatalmasak a területi különbségek.

Továbbra a budapesti, nyugat-dunántúli és a közép-magyarországi diákok eredményei jobbak a kompetenciaméréseken, míg az észak-magyarországi valamint az észak-alföldi régió lemaradásban van. A községekben élő tanulók produkálták a leggyengébb, a budapestiek a legjobb teljesítményt a portál beszámolója szerint.

Ezúttal is a szakközépiskolások - korábbi szakiskolások - eredményei a legelszomorítóbbak. Az Oktatási Hivatal elemzése szerint kifejezetten aggodalomra ad okot a 10. évfolyamon a szakképzésben tanulók teljesítménye, amely nemcsak az országos átlag alatti, de a négy évvel fiatalabb, az általános iskola 6. évfolyamára járó tanulók átlageredményénél is alacsonyabb. Egy egész középiskolai képzési forma tanulói (a populáció 21 százaléka) nem képesek elérni a 6. évfolyam átlagos matematikai és szövegértési képességszintjét sem.

Az elemzés szerint "az egyes képzési típusok eredményeinek különbsége elsősorban az ott tanuló diákok összetételével, a középfokú beiskolázás kiválasztási mechanizmusával magyarázható. Például a szakközépiskolások eredményei nem azért alacsonyabbak, mert ők szakközépiskolába járnak, hanem azért járnak szakközépiskolába, mert eredményeik alacsonyabbak."

Összesen 267 449 hatodikos, nyolcadikos és tizedikes diák írta meg a 2018-es kompetenciamérést - valamennyi magyarországi iskolában ugyanabban az időpontban kapták meg a tesztet a tanulók. Kétszer 45 perc alatt egy matematikai, ugyancsak kétszer 45 perc alatt egy szövegértési tesztet kellett megoldaniuk, emellett szüleikkel együtt kitölthettek egy olyan kérdőívet, amely a család szociális helyzetéről, a szülők munkaerőpiaci helyzetéről, lakhatási körülményeikről tartalmaz kérdéseket - az úgynevezett tanulói kérdőív kitöltése nem kötelező, de a legtöbb iskolában arra kérik a diákokat, hogy válaszoljanak a kérdésekre.