A Magyar Közlönyben megjelent rendelet hosszan sorolja az átadandó feladatokat, ezek körébe tartoznak például

- az állami tankönyv- és tananyagfejlesztéssel,
- az állami tankönyvkiadással,
- a Nemzeti Köznevelési Portál szakmai, tartalmi fejlesztésével,
- a hazai és nemzetközi köznevelési oktatáskutatási, elemzési, értékelési feladatok ellátásával,
- a pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok szakmai támogatásával és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum fenntartásával

kapcsolatos feladatok.

Ezt követően a rendelet számba veszi azokat a futó uniós projekteket, amelyek szintén átkerülnek az egyetemtől a hivatalhoz.

A kormány előírta, hogy az EKE és a hivatal a jogutódlásról, a feladatátadásról és az azokhoz kapcsolódó vagyon-, személyi, ingó- és ingatlanállományról és forrásátcsoportosításról 2019. november 30-ig megállapodást kötelesek kötni. A vagyon-, személyi, ingó- és ingatlanállomány és forrásátcsoportosítási megállapodások alapját képezi a 2017-ben az EKE-be integrált Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel az EKE-hez került vagyon-, létszám-, ingó- és ingatlanállomány és forrás is. (Ebből arra lehet következtetni, hogy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet is az Oktatási Hivatalhoz kerül.

Végül az EKE által kötött magánjogi szerződésekben is az egyetem helyére lép a hivatal. (Feltehetően a szerzői jogi szerződések tartoznak ebbe a körbe.)