Október elsejétől emelkednek a legolcsóbb közjegyzői eljárások díjtételei - ilyen például az említett hiteles okirat másolat készítése -, ezekben az ügyekben 4500 forinttal kell többet fizetni. Ezen túlmenően huszonhárom nemperes közjegyzői eljárásból húsz esetben jelentősen drágulnak az eddigi díjak - olvasható a Népszava cikkében.

Ahol nem számszerűsíthető az ügyérték, ott a megkezdett munkaórák alapján fizetik a közjegyzőt. Az új rendszerben azonban a munkadíj is jelentősen, több mint kétszeresére emelkedik, így a jegyzőkönyvi tanúsítvány és az okirat megőrzés munkadíja óránkét háromezer forint helyett már 8250 forint lesz. A jognyilatkozat, végrendelet óradíja hatezer forintról 11 ezerre nő.

QP | Quality Placement

Ahol az ügyérték számszerűsíthető, ott minden értéksávban 4500 forinttal nő a közjegyzői díj.

A Magyar Közjegyzői Kamara ismertetője szerint a "gazdaságilag és társadalmilag kiemelkedő esetekben" nem drágul a közjegyzői díj. Így a régi árakat kell kifizetni az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó - kamattámogatással érintett - kölcsönszerződés, valamint az azt biztosító jelzálogszerződés közokiratba foglalása esetén. Nem kell többet fizetniük azoknak, akik élettársi nyilatkozatot tesznek, illetve azoknak sem, akik házastársukkal vagyonjogi szerződést szeretnének kötni. Ezen túlmenően a végrendeletek országos nyilvántartásába való bejegyzés továbbra is ingyenes marad - olvasható a cikkben.

Bár ez kevesek problémája, de a legjelentősebb emelkedés a 200 millió forint feletti ügyértékű okiratok elkészítésénél lesz. További részletek a Népszavában olvashatók.

MOKK: húsz éve nem emeltek

A közjegyzői díjak mértékét, a díj kiszabásának és megfizetésének módját az állam határozza meg. A közjegyzői díjszabás alapjainak korszerűsítésére húsz éve nem került sor (az ügyérték alapján számítandó díjtételek legutóbbi módosítása 1996-ban, a tevékenységre fordított idő alapján számítandó díj mértékének legutóbbi emelése 2001-ben történt) - írta közleményében a Magyar Országos Közjegyzői Kamara.

Az új rendelet egységes keretbe foglalja a közjegyzői díjak kiszabásának módját és mértékét, így biztosítja, hogy azonos közjegyzői szolgáltatás igénybevételéért az ügyfeleknek minden irodában ugyanannyit kelljen fizetni. Az új díjrendelet hatálya a fizetési meghagyásos eljárás, az európai fizetési meghagyásos eljárás és a végrehajtási eljárás díjára nem terjed ki, ezek tehát egyáltalán nem változnak. Az új rendelet továbbá a hatálya alá tartozó 20 közjegyzői eljárás közül 7-nek nem változtat a díjtételén. Nem érinti a díjrendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló kormányrendelet szerinti kamattámogatással érintett kölcsönszerződés és az azt biztosító jelzálogszerződés közokiratba foglalását - ennek díjtétele megegyezik a korábbi szabályozás szerinti díjjal. Nem változik továbbá a hitelbiztosítéki nyilvántartással kapcsolatos eljárások, az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásának és a Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Nyilvántartásának vezetésének díjtétele sem. A Végrendeletek Országos Nyilvántartásába való bejegyzés pedig továbbra is ingyenes marad - írta a MOKK.

A közjegyzői munkadíj mértéke abban az esetben, ha az eljárás ügyértéke megállapítható, 200 millió forint ügyértékig valamennyi ügyérték-sávban 4500 forinttel emelkedik. Ha az ügyérték nem állapítható meg, a munkadíjat a közjegyzői tevékenységre fordított idő alapul vételével kell számítani; az egy óráért felszámítandó munkadíj pedig 1500-ról 5500 forintra emelkedik.