"Az örökhagyó testvére által megszerzett örökrész" és "az ajándékozó testvére által megszerzett ajándék" illetékmentessé válik a jövőben - olvasható a június 23-án megjelent Magyar Közlönyben publikált jogszabály-módosításból. Az új szabály két héttel később, azaz július 8-án lépett hatályba.

A változtatás lényegében azt jelenti, hogy az ajándékozás és az öröklés esetében a testvéreknek nem kell kifizetniük az vagyontárgy értékétől függően eddig 9 vagy 18 százalékos illetéket. A korábbi bejelentés szerint több tízezer embernek kedvezhet az új szabály, az érintetteknél pedig évente négymilliárd forint maradhat.

NAV: ezt kell tudni a részletekről

Az új szabály a vér szerinti testvérekre, a féltestvérekre és az örökbefogadáson alapuló testvéri kapcsolatokra is vonatkozik. Az illetékmentesség feltétele, hogy a testvéreknek legalább az egyik szülője vagy örökbefogadója azonos legyen - írta szerdán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a honlapján.

Az adóhivatali kisokosból az is kiderül, hogy illetékmentesség a folyamatban lévő ügyekre is vonatkozik, vagyis minden olyan, testvérek közötti ajándékozás vagy öröklés illetékmentes, amiben a NAV július 8-ig még nem hozott jogerős döntést.

Az új szabályzás alapján július 8. óta a testvérként szerzett ajándékot be sem kell jelenteni a NAV-hoz.

Ha a vagyonszerzési iratokból pedig egyértelműen megállapítható az, hogy testvérek közötti ingyenes vagyonszerzésről (öröklésről vagy ajándékról) van szó, akkor nem kell kérelmet benyújtani, a NAV az illetékmentességet hivatalból biztosítja. Ha az ajándékozott vagyon ingatlan, akkor a földhivatalhoz benyújtandó B400-as adatlapon is jelölni lehet a mentességet.

Ha vagyonszerzés után a NAV akár fizetési meghagyással, akár határozattal illetéket állapított meg, és ez a döntés július 8-án még nem vált véglegessé, akkor a döntést kibocsátó igazgatóságnál lehet kérelmezni a megállapított illeték törlését vagy a befizetett illeték visszatérítését.

Az illetékmentes vagyonszerzésről a NAV nem küld értesítést (nem ad ki fizetési meghagyást), az illetékmentesség tényét csak az ügyiratra jegyzi fel.

Egyre több a kedvezmény

Az egyenes ági (szülő, nagyszülő, dédszülő, gyermek, unoka, házastárs) hozzátartozók között eddig is ingyenes volt az ajándékozás és az öröklés, a törvénymódosítás ezt a kört bővíti most a testvérekkel.

Egy 2010-es szabályváltozás óta szabadon, illeték nélkül mozoghat a vagyon az egyenes ági rokonok között, vagyis fizetési kötelezettség nélkül szállhatnak a családi értékek szülőről gyermekre, nagyszülőről unokára. Két évvel később a mentességet a házastársak ügyeire is kiterjesztették. Az illeték azóta sem ajándékozásnál, sem öröklésnél, sem visszterhes átruházásnál nem jön szóba. Az eddigi kedvezményes szabályok évente nagyjából negyvenmilliárd forintot hagytak a családoknál.