Varga Zsoltné Szalai Piroska 2012. április elsejétől látta el feladatait női foglalkoztatásért felelős miniszteri biztosként. Az első megbízatása szeptember 30-án zárult, a hosszabbítása folyamatban van - derül ki Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Oláh Lajos országgyűlési képviselő kérdésére adott írásos válaszából. Eszerint a biztos a féléves tevékenységéről készített jelentésében többféle javaslatot tett.

1. A rugalmas, családbarát foglalkoztatási modellek kialakítása és elterjedésének támogatása.

Az új Munka törvénykönyve által megalkotott keretek között létre kell hozni a kormányprogramban is megcélzott családbarát munkaerőpiacot. Azaz a munkáltatók számára jól használható, a magyar gazdasági szabályozók között hatékony rugalmas foglalkoztatási modellek kialakulását és elterjedését segíteni kell. Ez lehetséges jogi szabályozókkal, audit és különböző más minősítő, elismerő rendszerek elterjedésének támogatásával. Ez együtt járná a munkaadók hr menedzsment szakmai kompetenciáinak fejlesztésével is.

2. A korai gyermekkori ellátások bővítése.

Mind az OECD, mind az EU a magyarországi női foglalkoztatással kapcsolatos vizsgálataiknál kitérnek a kora gyermekkori ellátások szűkös voltára. A biztos szerint is a kisgyermekek és a rászoruló családtagok napközbeni ellátását segítő lehetőségek hiánya gátolják a foglalkoztatás bővülését. Emiatt a hagyományos bölcsődék számának növelése mellett ki kell alakítani sokkal rugalmasabb igényeket kielégíteni tudó, alacsony közpénzigényű formákat is, amelyek női munkahelyeket jelentenek és hozzájárulnak a női foglalkoztatás növekedéséhez (például családi napközi, családi
gyermekfelügyelet ösztönzőbb támogatása).

3. A visszatérés és újrakezdés támogatása.

Továbbra is fontos a hosszú ideig a munkából kiesettek újrakezdésének támogatása, 3-6-9 vagy még több év otthonlét után. Még ha ugyanarra a munkahelyre is kerül vissza a munkavállaló, amelynek jogi állományában volt előtte, akkor is kezdőként kell foglalkozni vele. Ez költséges a munkáltató számára - a biztos szerint ehhez hozzá kell járulni támogatással. Itt nemcsak a kisgyermekes anyákra kell gondolni, hanem az idősgondozás után visszatérő nőkre is, akik többnyire már 50 felettiek (ebben segít a munkahelyvédelmi akcióterv is).

4. Foglalkoztathatósági kompetenciák fejlesztése.

A munkavállalók foglalkoztathatósági kompetenciáinak fejlesztése, azaz a lifelong learning programok továbbra is fokozott figyelmet kell, hogy kapjanak . Az újrakezdők (gyed, gyes, gyet, ápolási díjasok, illetve egyéb okok miatt a munkaerőpiacról időszakosan kiszorultak), az alacsony iskolázottságúak, elavult képzettségűek munkaerő-piaci alkalmasságának fejlesztése elengedhetetlen. Ez nemcsak szakképzést jelent. A biztos szerint fontos olyan innovatív megoldások támogatása is, amelyek meglévő, nem formális kompetenciákat hasznosítanak, például a rászoruló idősek felügyelete, házi gondozása.

5. A közszféra példamutatása.

Érdemes volna elérni, hogy a közszférában és az állami, valamint az önkormányzati tulajdonú vállalatoknál a családbarát, atipikus munkakörök kialakítása gyorsuljon. Jelenleg ugyanis a közszféra munkaadói sokszor rugalmatlanabbak, mint a versenyszférában.

6. Aktív szakmai és társadalmi kommunikáció.

Fontos az aktív szakmai és társadalmi kommunikáció, minden eszköztípus felhasználásával (online eszközök, kerekasztal beszélgetések, konferenciák szervezése).