Sokan azt gondolják, hogy az ideiglenes özvegyi nyugdíj leteltét követően özvegyi nyugdíjat kaphat az özvegy, ha öregségi nyugdíjas. Ez bizonyos esetben igaz, más esetben azonban nem. A közkeletű megfogalmazás ugyanis pontatlan - kezdi cikkét az ado.hu. A probléma lényegében az, hogy az öregségi nyugdíjasságot a korhatár betöltésétől számítják, így más a helyzet, ha valaki korengedménnyel válik nyugdíjjogosulttá. Leggyakrabban ez a "nők 40" kedvezményes ellátásban részesülő özvegyek helyzetét bonyolítja.

Az özvegyi nyugdíj alapfeltétele, hogy a pár elhuny tagja nyugdíjat kapjon már, vagy a jogszabályban meghatározott mértékű szolgálati idővel rendelkezzen. Nem is csak a házas-, de az elváltakra és az élettársakra is vonatkozik, ha azok akik a másik tag haláláig legalább egy év óta megszakítás nélkül együtt élt, és gyermekük született, vagy megszakítás nélkül tíz év óta együtt éltek. Elvált, vagy egy évnél hosszabb ideje különélő házastárs akkor jogosult özvegyi nyugdíjra, ha házastársától annak haláláig tartásdíjban részesült, vagy részére a bíróság tartásdíjat állapított meg - írja a szakportál.

QP | Quality Placement

Viszont fontos tudni, hogy az ideiglenes özvegyi nyugdíj egy évig jár, viszont ha tizennyolc hónaposnál fiatalabb árva marad hátra a családban, akkor folyósítható ennél hosszabb ideig is. De akkor is, ha tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermeke volt az elhunytnak: ekkor a gyermek három éves koráig folyósítható. Ezt követően a nyugdíjkorhatárt betöltött özvegy esetében jön az automatikus váltás. Valamint akkor, ha megváltozott munkaképességű.

Viszont a nyugdíjkorhatár ezen esetekben is életkori követelményt állít, nem pedig a nyugdíjba vonuláshoz szükséges egyéb feltétel teljesülését. A nők 40 révén megszerzett jogosultság mellett csak akkor folyósítható újra az özvegyi nyugdíj, ha betölti a szükséges korhatárt az életben maradt fél. Ha ez csak később következik be, akkor kérhető a folyósítás.

A szakportál más eseteket is vizsgál cikkében, amikor újra jogosulttá válik valaki az özvegyeknek járó juttatásra. Példaként azt hozzák, hogy "előfordul ugyanis az az eset is, amikor az özvegyi nyugdíjra való jogosultság megszűnik, majd a jogosító feltételek valamelyike ismét bekövetkezik, például az özvegy ismét megváltozott munkaképességűvé válik, vagy korábban árvaellátásra jogosult gyermek nevelése címén kapta az özvegyi nyugdíjat, amely megszűnt az árvaellátás megszűnése miatt, de később egy másik jogosító feltétel, a nyugdíjkorhatár betöltése bekövetkezett."